ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Ανισότητες στην υγεία: Κάνε κάτι, κάνε περισσότερα, κάνε καλύτερα

Ανισότητες στην υγεία: Κάνε κάτι, κάνε περισσότερα, κάνε καλύτεραΓράφει
ο
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
καθηγητής Υγιεινής, Τμ. Ιατρικής, Παν/μιο Πατρών

Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας είναι οι συστηματικές και άδικες διαφορές στην υγεία μεταξύ ομάδων ή ατόμων που έχουν άνισες θέσεις στην κοινωνία. Οπως και με τα μέτρα για τη φτώχεια, οι ανισότητες στην υγεία μπορεί να αναφέρονται σε απόλυτους ή σχετικούς όρους.
Αυτό μπορεί να είναι σημαντικό όταν υπάρχουν τάσεις στην υγεία του πληθυσμού (π.χ. μια πτωτική τάση στο μέσο του πληθυσμού μπορεί να αυξήσει τις σχετικές ανισότητες ακόμα και όταν παραμένουν απόλυτες διαφορές). Οι δείκτες των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας ποικίλλουν κατά συνέπεια ανάλογα με το είδος της ανισότητας.
Υπάρχουν μεγάλες ανισότητες στην υγεία μεταξύ των χωρών. Οι ανισότητες είναι επίμονες διαχρονικές και έχουν καταγραφεί στις περισσότερες χώρες όπου έχουν διερευνηθεί. Παρ΄όλα αυτά, σε μερικές χώρες υπάρχουν κρίσιμες και βαθιές ανισότητες από τις οποίες μπορεί να διακυβεύεται ακόμα και το δικαίωμα στη ζωή. Το προσδόκιμο της ζωής κατά τη γέννηση, κυμαίνεται από 34 έτη στη Σιέρρα Λεόνε έως 81.9 χρόνια στην Ιαπωνία. Και μέσα στις χώρες υπάρχουν μεγάλες ανισότητες. Για παράδειγμα υπάρχει ένα σχεδόν 20ετές χάσμα στο προσδόκιμο ζωής μεταξύ των πλέον και των λιγότερο ευνοημένων πληθυσμών στις ΗΠΑ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι ανισότητες στην υγεία και τα αίτια τους διερευνήθηκαν λεπτομερώς από το 1980 και αποτέλεσαν τη σαφή εστίαση στις πολιτικές από το 1997. Παρά τη σημασία που δόθηκε, υπάρχουν ελάχιστες ή καθόλου ενδείξεις ότι οι ανισότητες αυτές έχουν περιοριστεί.
Οι θεωρίες της προέλευσης των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας έχουν σημασία για τον λόγο ότι ο επιτυχής προσδιορισμός των αιτιών είναι ζωτικής σημασίας για την εκπόνηση κατάλληλων μέτρων για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Σε μια έκθεση του 1980 στη Μεγάλη Βρετανία γνωστή και ως Blackreport υπήρξε σημαντική προσπάθεια να κατανοηθεί τι προκαλεί τις ανισότητες, ώστε να είναι δυνατόν να προσδιοριστούν οι ενέργειες για τη μείωσή τους. Η αναφορά πρότεινε τέσσερις θεωρίες για τις αιτίες των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Την επιλεκτική, τη συμπεριφορική / πολιτιστική, τη διαρθρωτική και αυτή που οφείλεται στη μεθοδολογία). Η αναφορά πρότεινε ότι η διαρθρωτική θεωρία παρείχε την καλύτερη εξήγηση για τις ανισότητες στην υγεία.
Οι ανισότητες στον τομέα της υγείας δεν αναμένεται να μειωθούν σημαντικά ως αποτέλεσμα της πολιτικών για την αλλαγή των συμπεριφορών στον τομέα της υγείας. Επιπλέον, η πολιτική ρητορική για την ανάγκη για «πολιτιστική αλλαγή», χωρίς τις απαιτούμενες αλλαγές στη διανομή της εξουσίας, του εισοδήματος, του πλούτου ή των κανονιστικών πλαισίων στην κοινωνία δεν φτάνει για να μειώσει τις ανισότητες. Εμφανίζονται μια σειρά από κοινωνικές διαστάσεις, συμπεριλαμβανομένου του εισοδήματος, της κοινωνικής τάξης, της στέρησης, της εθνικότητας και της γεωγραφικής περιοχής να παίζουν σημαντικό ρόλο. Απλές διαφορές των στατιστικών αναφορών στην υγεία σε ένα πληθυσμό δεν σημαίνουν απαραίτητα ανισότητες. Αυτές οι διαφορές μπορεί να οφείλονται σε κάποια χαρακτηριστικά του πληθυσμού που καθιστά τις διαφορές αυτές άδικες. Οι κοινωνικοί καθοριστές της υγείας είναι κυρίως η κοινωνική διαβάθμιση, το άγχος, η εμβρυική ζωή, η κοινωνική απομόνωση, η εργασία, η ανεργία, η κοινωνική αλληλεγγύη, οι εξαρτήσεις, η τροφή, η μεταφορά.
Στην Ευρώπη υπάρχει σημαντική βελτίωση στην υγεία και στις συνθήκες στις οποίες γεννιούνται, μεγαλώνουν, ζουν και εργάζονται οι άνθρωποι τις τελευταίες δεκαετίες.
Ωστόσο, οι ανισότητες, μεταξύ των χωρών και εντός των χωρών, επιμένουν. Στα 53 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής περιοχής του ΠΟΥ, ανατέθηκε να υποστηρίξει την ανάπτυξη του νέουπλαισίου πολιτικών για την υγεία στην Ευρώπη: Υγεία 2020. Να σχεδιαστεί η μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας και η διάσταση της υγείας σε όλες τις χώρες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με χαμηλά εισοδήματα. Απαιτείται δράση - στους κοινωνικούς καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, σε όλη τη διάρκεια της ζωής και σε ευρύτερο κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο - για να επιτευχθεί μεγαλύτερη ισότητα στην υγεία και να προστατευθούν οι μελλοντικές γενιές.
Το βασικό μήνυμα «κάντε κάτι, κάντε περισσότερα, κάντε καλύτερα» προέκυψε από ομάδες εργασίας που δημιουργήθηκαν για να αναθεωρήσουν ποιες ενέργειες θα λειτουργούσαν στις διάφορες χώρεςστην ευρωπαϊκή περιοχή. Με άλλα λόγια, εάν οι χώρες έχουν πολύ λίγα διαρθρωτικά μέτραστους καθοριστικούς παράγοντες της υγείας, τι δράσεις θα λάβουν (dosomething). Οπου υπάρχουν κάποιες πολιτικές, η επανεξέταση αυτών έδειξε ότι αυτές οι πολιτικές μπορούν να βελτιωθούν για την αντιμετώπιση μεγάλων και επίμονων ανισοτήτων στην υγεία (domore). Στις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, εκεί είναι δυνατό να βελτιωθούνοι δράσεις για τη μείωση αυτών των ανισοτήτων (dobetter). Η επανεξέταση, βασιζόμενη σε έρευνες, θα προτείνει μέτρα ανάλογα με την ποικιλομορφία των χωρών της Ευρώπης. Βασική αρχή είναι να μην επιβάλλονται λύσεις από έξω.
Η προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων δίνει προτεραιότητα στη βελτίωση της υγείας και τη μείωση των ανισοτήτων. Οι ανισότητες στην υγεία είναι ευρέως διαδεδομένες, επίμονες και άδικες, και η αντιμετώπισή τους πρέπει να είναι προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης σε κάθε χώρα. Λόγω των εξελίξεων στη διεθνή οικονομία, υπάρχει σημαντική και προφανής αποτυχία των πολιτικών για τη μείωση των ανισοτήτων καθώς η παγκόσμια χρηματοπιστωτική επέβαλλε σημαντική μείωση στις δημόσιες δαπάνες, και ιδιαίτερα στις κοινωνικές παροχές δημιουργώντας ακόμα πιο σημαντική και σχεδόν παντού παρουσίατων ανισοτήτων στην υγεία. Φαίνεται αναγκαίο να επανεξετασθούν και να αξιολογηθούνοι κύριες θεωρίες σχετικά με την κατάσταση υγείας που δημιουργεί ανισότητες, με τα νέα δεδομένα και με σκοπό να διευκολυνθεί η καλύτερη αντιμετώπισή τους.

*Από την Έντυπη 'Εκδοση - Ιατρικό Ένθετο - Λόγοι Υγείας


Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[13:13]  Διαβάστε σήμερα στο Ιαρικό Ένθετο...
[09:42]  Τεστ ούρων κάνει διάγνωση του...
[09:38]  Απειλεί μέσω NAVTEX η Τουρκία
[09:31]  Η ατμοσφαιρική ρύπανση επηρεάζει τη...
[χθες 09:21]  Η καρδιοπάθεια πρώτη αιτία θανάτου...
[χθες 08:51]  Tι φοβάται ο άνδρας στο σεξ;
[χθες 12:00]  Αρθρίτιδα: Τι ρόλο παίζει η...
[χθες 13:16]  Έξυπνη συσκευή μπορεί να προβλέψει...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [21:41:11]