ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Είναι η κλιματική αλλαγή μείζον πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία;

Είναι η κλιματική αλλαγή μείζον πρόβλημα για τη Δημόσια Υγεία;Γράφει
ο
ΑΠ. ΒΑΝΤΑΡΑΚΗΣ
καθηγητής Υγιεινής, Ιατρική Σχολή, Παν/μιο Πατρών


Με το πέρασμα των ετών, οι ανθρώπινες κοινωνίες έχουν αλλάξει και σε πολλές περιπτώσεις έχουν αλλοιώσει τα τοπικά οικοσυστήματα και τις κλιματικές συνθήκες. Σήμερα οι ανθρώπινες επιδράσεις στις κλιματικές συνθήκες εμφανίζονται σε παγκόσμια κλίμακα και αφορούν κυρίως την πρόσφατη ταχεία αύξηση στο μέγεθος του πληθυσμού, την αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση, την εντατικοποίηση της χρήσης γης, το διεθνές εμπόριο και τουρισμό καθώς και άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα είναι ένα τμήμα του παγκόσμιου ιστού διατήρησης της ζωής. Αλλά όπως και άλλα μεγάλα φυσικά συστήματα, το παγκόσμιο κλιματικό σύστημα επηρεάζεται σημαντικά από τις ανθρώπινες δραστηριότητες. Η παγκόσμια κλιματική αλλαγή, συνεπώς, αποτελεί μια νέα πρόκληση στις προσπάθειες για την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
Μερικές από τις επιπτώσεις αυτές μπορεί να είναι ευεργετικές ενώ άλλες θα είναι ιδιαίτερα αρνητικές. Για παράδειγμα, οι πιο ήπιοι χειμώνες στις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες θα μειώσουν την εποχιακή χειμερινή αύξηση της θνησιμότητας λόγω γρίπης, ενώ σε χώρες με ηπιότερο κλίμα, μια περαιτέρω αύξηση στη θερμοκρασία θα μειώσει την επιβίωση των κουνουπιών που είναι υπεύθυνα για την μετάδοση πολλών ασθενειών. Εντούτοις, συνολικά, η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι οι περισσότερες επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή θα είναι δυσμενείς. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, σε έκθεσή του, υπολόγισε ότι η κλιματική αλλαγή ήταν για το έτος 2000, υπεύθυνη για περίπου το 2.4% του παγκόσμιου αριθμού περιστατικών διάρροιας, για το 6% των περιστατικών ελονοσίας και για περίπου 150.000 θανάτους. Επιπρόσθετα, ανέφερε ότι υπάρχουν σημαντικές επιπτώσεις, που μπορεί να μην είναι ορατές για πολλές δεκαετίες, από τη διαταραχή του φυσικού περιβάλλοντoς και των οικοσυστημάτων, την αύξηση της στάθμης της θάλασσας και τις μετακινήσεις των πληθυσμών.
ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στη Δημόσια Υγεία αφορούν σε 5 κύρια σημεία:
1. Ορισμένες ομάδες έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην κλιματική αλλαγή λόγω της ηλικίας τους (παιδιά και ηλικιωμένοι), του φύλου (ιδιαίτερα έγκυες γυναίκες), της κοινωνική περιθωριοποίησης ή άλλα προβλήματα υγείας όπως ο ιός HIV. Το κοινωνικοοικονομικό κόστος των προβλημάτων υγείας που προκαλούνται από την κλιματική αλλαγή είναι σημαντικό.
2. Πολλά λοιμώδη, συμπεριλαμβανομένων των υδατογενών, είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στις κλιματολογικές συνθήκες. Σημαντικές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία μπορούν να επιφέρουν οι αλλαγές στις γεωγραφικές συνθήκες (γεωγραφικό πλάτος και ύψος) και στην εποχικότητα που εμφανίζουν ορισμένα λοιμώδη νοσήματα όπως αυτά που οφείλονται σε έντομα-φορείς (π.χ. ελονοσία) ή σε κατανάλωση τροφίμων (π.χ. σαλμονέλλωση) που η συχνότητά τους αυξάνεται σημαντικά τους θερμότερους μήνες. Σημαντική ανησυχία τόσο στις ανεπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι η αύξηση και η αυξημένη γεωγραφική εξάπλωση των διαρροϊκών νόσων. Όσον αφορά τις ζωονόσους, τα τρωκτικά τα οποία αναπαράγονται σε εύκρατες περιοχές μετά από υγρούς χειμώνες λειτουργούν σαν δεξαμενές για διάφορες ασθένειες. Τέτοιες ασθένειες, που μεταδίδονται από τα τρωκτικά και σχετίζονται με τις πλημμύρες είναι για παράδειγμα η λεπτοσπείρωση, η τουλαραιμία, οι ιογενείς αιμορραγικές ασθένειες. Επίσης, διαρροϊκές ασθένειες όπως η χολέρα, η γιαρδίαση, η σιγγέλωση, ο τύφος και διάφορες ιώσεις ποικίλλουν εποχιακά και επηρεάζονται από το κλίμα δείχνοντας σημαντική αύξηση κατά τη διάρκεια της βροχερής περιόδου.
3. Η αλλαγή του κλίματος έχει παρατείνει τη μετάδοση και επέκταση της γεωγραφικής περιοχής πολλών ασθενειών όπως η ελονοσία και ο δάγκειος πυρετός. Για παράδειγμα, οι συνθήκες για τη μετάδοση του δάγγειου πυρετού είναι πιθανό να επεκταθούν σημαντικά σε όλη την υδρόγειο. Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι ορατές σε ορεινές περιοχές όπου οι υψηλότερες θερμοκρασίες ή/και βροχοπτώσεις έχουν αυξήσει τα ποσοστά ελονοσίας.
4. Η αλλαγή του κλίματος θα φέρει νέα και αναδυόμενα ζητήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένων των καταιγίδων και άλλων ακραίων γεγονότων. Η θερμική καταπόνηση μπορεί να καταστήσει δυσμενείς τις συνθήκες εργασίας και να αυξήσει τον κίνδυνο καρδιαγγειακών, αναπνευστικών και νεφρικών ασθενειών. Επιπλέον, εκτιμάται ότι 22,5 εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίζονται ετησίως από καταστροφές που συνδέονται με το κλίμα ή τις καιρικές συνθήκες και τα στοιχεία αυτά αναμένεται να αυξηθούν στο μέλλον. Η ανθρώπινη κινητικότητα που προκαλείται από το κλίμα έχει κοινωνικοοικονομικό κόστος και μπορεί να επηρεάσει την ψυχική και σωματική υγεία.
5. Ο υποσιτισμός είναι σημαντικό πρόβλημα σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες της Αφρικής, της Ασίας και της Λατινικής Αμερικής, στις οποίες συζητήθηκαν οι επιπτώσεις της αλλαγής του κλίματος στην επισιτιστική ασφάλεια, ιδίως σε σχέση με τις πλημμύρες και την ξηρασία.
Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, έχουν υλοποιηθεί και υλοποιούνται διάφορα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα προκειμένου να μελετηθεί η επίπτωση των κλιματικών αλλαγών και τις πιθανές επιπτώσεις στη Δημόσια Υγεία. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών στη Δημόσια Υγεία, απαιτεί συλλογή πληροφοριών παράλληλα με τη χρήση ικανών αναλυτικών μεθόδων και μοντέλων που θα βοηθήσουν στη πρόγνωση των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών σε κάθε νόσο. Παρά την υφιστάμενη έρευνα, πολλά ερωτήματα όπως η επίδραση των κλιματικών αλλαγών στη γεωγραφική κατανομή των φορέων, οι σχέσεις φορέα και ξενιστή κ.α. παραμένουν αναπάντητα. Αυτά τα ερευνητικά κενά οφείλονται κυρίως στην πολυεπιστημονική φύση των ερωτημάτων και στην πολυπλοκότητα πολλών παραγόντων που αλληλοεπιδρούν. Η συμβολή της κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης, η αστικοποίηση, η χρήση γης, η μετανάστευση ή η παγκοσμιοποίηση στη μετάδοση των λοιμωδών νόσων σε μερικές περιπτώσεις είναι πιο σημαντικά από τις κλιματική αλλαγή, αλλά η ποσοτικοποίηση των επιπτώσεων αυτών είναι δύσκολη. Τα μετεωρολογικά, εντομολογικά, οικολογικά ή περιβαλλοντικά δεδομένα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να αναλυθούν οι σύνθετες αλληλεπιδράσεις και να δημιουργηθούν οι βάσεις για να βελτιωθεί η κατανόηση αυτών των συστημάτων. Η επεξεργασία και αξιολόγηση αυτών των δεδομένων θα μας έδινε ικανοποιητικές ενδείξεις για την στρατηγική προστασίας της Δημόσιας Υγείας και θα βοηθούσε στη βελτίωση και την επιτάχυνση των μηχανισμών προειδοποίησης.

*Από την Έντυπη Έκδοση
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 11:40]  Πάτρα: Ημερίδα για τις Χρόνιες...
[χθες 13:32]  Νέας γενιάς ρομπότ για...
[χθες 13:43]  ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΝΘΕΤΟ...
[χθες 11:00]  Το πλάνο για την προστασία του...
[χθες 14:07]  Το τακτικό βούρτσισμα των δοντιών...
[χθες 12:10]  Η χρήση κινητού ευθύνεται για...
[χθες 11:40]  Βάρη δύο φορές την εβδομάδα για...
[χθες 13:46]  Η άσκηση που προστατεύει από...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [01:11:03]