ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πελοπ


Η Παραχώρηση, Η Ευκαιρία Και Οι "Πόνοι"Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ του θαλασσίου μετώπου στον Δήμο, επιτέλους με το προσήκον τυπικό που απαιτούσε ο νόμος, αποτέλεσε δικαίωση μιας διαχρονικής διεκδίκησης της πόλης, το οποίο υποστήριξαν στο σύνολό τους οι τοπικές δυνάμεις. Ασυντόνιστα μεν, αλλά με ένταση και αδιαπραγμάτευτη διάθεση.
ΕΙΝΑΙ ένα δίδαγμα τι μπορεί να πετύχει η πόλη, όταν πείθει για τη βασιμότητα και των ωριμότητα των αιτημάτων της. Εν προκειμένω, μάλιστα, το αίτημα συνιστούσε αυτονόητη υποχρέωση της πόλης. Η ενσωμάτωση της ιστορικής παραλιακής ζώνης στις περιοχές ευθύνης του Δήμου αποτελούσε φυσικό επακόλουθο της μεταφοράς των λιμενικών δραστηριοτήτων προς νότο, αλλά και ικανοποίηση της ζωτικής ανάγκης της πόλης να ξαναβρεί τη θάλασσά της.
ΑΛΛΑ τώρα που την ξαναβρίσκει, θα πρέπει να αξιοποιήσει με τον καταλληλότερο τρόπο την ευκαιρία.
Ο ΟΡΙΣΜΟΣ του «κατάλληλου τρόπου» είναι ασφαλώς πολιτική διαδικασία, υπόκειται σε κριτήρια και υποκειμενική θεώρηση προτεραιοτήτων. Αλλά νομίζουμε ότι δεν είναι δύσκολο να συνεννοηθούμε.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ότι η Πάτρα μπορεί και πρέπει να προσφέρει ήπια αναψυχή σε πολίτες και επισκέπτες.
ΟΤΙ στη χρήση του θαλασσίου μετώπου πρόσβαση πρέπει να έχουν οι πάντες, ανεξαρτήτως βαλαντίου και θέσης.
ΟΤΙ πρέπει να επιλέξουμε κοινωφελείς δραστηριότητες, που μπορούν να προάγουν την κοινωνία.
ΟΤΙ η τουριστική αξιοποίηση ενδιαφέρουν την κοινωνία και την αγορά, με όρους που μπορούν να εμπίπτουν σε κάποια μέτρα.
ΟΤΙ θα πρέπει να προχωρήσουμε σε αναπλάσεις που θα αναβαθμίσουν αισθητικά και λειτουργικά την πόλη, αν είναι δυνατόν ως αρχιτεκτονικό πρότυπο που θα γεφυρώνει το χθες με το αύριο της πόλης και θα καταστήσει την πόλη αναγνωρίσιμο, υποδειγματικό πολεοδομικό συγκρότημα.
ΟΤΙ μπορούμε να εξετάσουμε τη χρήση του κτιριακού
«στόλου» της ενδοχώρας που ιστορικά «συνομιλούσε» με την παραλιακή δραστηριότητα. Εδώ τον πρώτο λόγο έχουν οι ιδιώτες, αλλά με την πόλη παρούσα.
ΚΑΙ μένουν τρεις «πόνοι». Ο ένας είναι η χάραξη της νέας σιδηροδρομικής γραμμής. Ο δεύτερος είναι ο χρηματοδοτικός παράγοντας. Και ο τρίτος πόσο έτοιμοι είμαστε για τα παραπάνω.
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:42:19]