ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο

Πάτρα:Την Τετάρτη το Δημοτικό Συμβούλιο
Tην 27η Ιουνίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15.30, στην Αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, συνεδριάζει το Σώμα με τα παρακάτω θέματα:

1. Έγκριση πρωτοκόλλου, για την αποζημίωση της ιδιοκτησίας των κ. Αντωνίου Πετράτου κλπ, που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 717 και 719 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Πατρών, επί της οδού Γκιώνας, στην συμβολή της με τον οδό Ελίκωνος, στην περιοχή «Εβραιομνήματα» (σχετική η αριθ. 70/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
2. Άδεια εγκατάστασης 34 τηλεπικοινωνιακών καμπίνων του ΟΤΕ Α.Ε, σε διάφορες θέσεις του Δήμου Πατρέων, στα πλαίσια του έργου: «Ανάπτυξη Δικτύου Πρόσβασης Νέας Γενιάς (NGA), σε αστικές περιοχές του Δήμου Πατρέων, Α/Κ ΣΚΑΓΙΟΠΟΥΛΕΙΟΥ» (σχετική η αριθ. 64/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
3. Ρυθμίσεις κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων επί των οδών Βερμίου, Π. Μπακογιάννη (σχετική η αριθ. 71/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
4. α) Έγκριση επικαιροποιημένης οριστικής μελέτης του έργου «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών και τρόπος εκτέλεσης του έργου, με επιλογή αναδόχου, μέσω της διακήρυξης ανοικτής διαδικασίας, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/16, β) Υποβολή πρότασης, για την ένταξη της πράξης «Κατασκευή 12ου ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου Πατρών», συνολικής δαπάνης 3.437.400,00€, στην πρόσκληση με κωδικό 5.10.a.1.1.a-2, Α/Α ΟΠΣ 2947, έκδοση 1/0 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης, για την υποβολή προτάσεων, στο πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 5 «Ανάπτυξη- εκσυγχρονισμός- συμπλήρωση κοινωνικών υποδομών, υποδομών υγείας και εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα», το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
5. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια γραφικής ύλης, ειδών γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού και φακέλων αλληλογραφίας για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
6. Έγκριση οριστικής μελέτης του έργου «Έργα ολοκλήρωσης πλατείας επί της οδού Κοζάνης στα Άνω Συχαινά (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
7. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας και του Δήμου Πατρέων, για την πράξη «Κατασκευή Κεντρικών Αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών, από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Πατρέων» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
8. Έγκριση της αριθ. 59/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην Β΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού της, έτους 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
9. Έγκριση της αριθ. 61/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην τροποποίηση της Χρηματοδότησής της, για την κάλυψη της διαφοράς Εσόδων - Εξόδων 2018 (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
10. Έγκριση της αριθ. 60/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης- Καρναβάλι Πάτρας, η οποία αφορά στην τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2018» (εισηγητής: Ν. Χρυσοβιτσάνος- Πρόεδρος Δ.Σ.).
11. Έγκριση της αριθ. 38/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου, η οποία αφορά στον Απολογισμό του, οικον. Έτους 2018 (εισηγητής: κ. Δήμαρχος, ως Πρόεδρος).
12. Έγκριση προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού, Δήμου Πατρέων και ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (εισηγητής: Α. Τερζής - Πρόεδρος Δ.Σ.).
13. Έγκριση της αριθ. 67/2018 Απόφασης του Δ.Σ του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας που αφορά στην Δ' αναμόρφωση προϋπολογισμού του, οικονομικού έτους 2018 (εισηγητής: Α. Τερζής - Πρόεδρος Δ.Σ.).
14. Έγκριση πρακτικού και παράταση της υπ' αριθ. 70067/2017 σύμβασης, της προμήθειας οικοδομικών υλικών, για Δ.Ε. πρώην Δήμου Πατρέων και Δ. Ρίου (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντές).
15. Έγκριση χορήγησης παράτασης περαίωσης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ.Ε Μεσσάτιδος του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
16. Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό έτος- Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ.), για απασχόληση στο Δήμο Πατρέων, κατά το σχολικό έτος 2018-2019, στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος «Μεταλυκειακό έτος-Τάξεις Μαθητείας», διάρκειας εννέα (9) μηνών, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια).
17. Διοργάνωση ημιμαραθωνίου Δρόμου «Φάνης Τσιμιγκάτος» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- αρμ. Δ/ντρια).
18. Παροχή βοηθείας για τη συμμετοχή εθελοντικών ομάδων στο έργο αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών προς ενίσχυση της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος)
19. Έγκριση υποβολής πρότασης έργου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG Andriatic-Ionian Programme-ADRION-2014-2020» με τίτλο του έργου «A virtual museum for enhancing the Adriatic Ionian Cultural Heritage», Ακρωνύμιο LOADSTAR (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
20. Έγκριση Υποβολής Πρότασης Έργου στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα «INTERREG Adriatic-Ionian Programme - ADRION 2014 -2020», με τίτλο του έργου «Paths toward Enhanced Experience and Improved Management of Cultural Heritage through Innovative Cooperative Practices», Ακρωνύμιο: Adrion SIDEWAYS (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).


21. Έγκριση της υποστήριξης και φιλοξενίας πληροφοριακών συστημάτων του Δήμου Πατρέων από την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, μέω των υποδομών του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους της Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου- Αρμ. Δ/ντής).
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Κατασκευή υδρευτικών δεξαμενών Δήμου» (Δ.Ε. Μεσσάτιδος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
23. Έγκριση διατίμησης παλαιότητας για παραχώρηση υπαρχόντων κατασκευασμένων τάφων που έχουν επιστραφεί λόγω παραίτησης του αρχικού δικαιούχου ή έχουν κηρυχτεί ως αδέσποτοι (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος - Αντ/ρχος Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
24. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών των Διευθύνσεων Διοικητικών Υπηρεσιών, Διαχείρισης Προσόδων, Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Κοινωνικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
25. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών και παραλαβής υπηρεσιών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου και του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
26. Συγκρότηση εκ νέου επιτροπής παρακολούθησης- παραλαβής προμηθειών Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
27. Αντικατάσταση μελών α) στην επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και β) στην επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών της Δ/νσης Εξυπηρέτησης πολιτών (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
28. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων περιοχών Βλατερού, Δασυλλίου, Καβουκάκι- Γούβα» του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
29. Ορισμός μελών Επιτροπών παραλαβής φυσικού εδάφους, για το έργο «Έργα ανακατασκευής Γηπέδου Πετρωτού» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια).
30. Έγκριση δαπάνης συνολικού προϋπολογισμού 124.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), που αφορά στην υλοποίηση προγραμμάτων δημοσιότητας 2018, για την ενημέρωση των δημοτών μέσω των τοπικών ΜΜΕ» (εισηγητής: κ. Δήμαρχος).
31. Έγκριση Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής (εισηγητής: Π. Μελάς- Πρόεδρος).
32. Έγκριση των από 31-1-2018, 28-2-2018, 31-3-2018, 30-4-2018 πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
33. Έγκριση του από 31-5-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής παρεχόμενων υπηρεσιών (Ταχυμεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
34. Έγκριση του από 12-6-2018 βεβαίωσης καλής εκτέλεση; Υπηρεσίας (Κουτσούκος Σταύρος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
35. Έγκριση των από 21-5-2018 και 7-3-2018 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών (Κουτσούκος Σταύρος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
36. Έγκριση του από 25-5-2018 πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής γενικής υπηρεσίας (Singular Logic A.E.) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).


37. Έγκριση του από 30/4/2018 πρωτοκόλλου τμηματικής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών της επιτροπής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής, για τη «συντήρηση της διασύνδεσης Internet στην Ξερόλακα με το Δήμο Πατρέων» CPV: 32412110-8 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
38. Έγκριση του από 31-05-2018 Πρωτοκόλλου Τμηματικής Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσιών της επιτροπής της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής για την «Συντήρηση της διασύνδεσης Internet στη Ξερόλακα με τον Δήμο Πατρέων» - CPV: 32412110-8 (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
39. Έγκριση των από 7-06-2018 και 8-06-2018 Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας, για την ανάθεση υπηρεσίας «Οργάνωση πρωταθλήματος ποδοσφαίρου εργαζομένων «Κ. Δαβουρλής», παρουσία ιατρού και διαιτητή, στις αθλητικές εγκαταστάσεις ποδοσφαίρου «DA LUZ» και «ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΑΣΤΕΙΟΥ» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος- Αντ/ρχος, Ι. Κάκκου- αρμ. Δ/ντρια).
40. Έγκριση της από 07-06-2018 Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης Υπηρεσίας της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου για την υπηρεσία Εργασίες απομάκρυνσης φερτών υλικών προς αποκατάσταση ζημιών λόγω αυξημένης επικινδυνότητας πλημμυρών στους χειμάρρους "Χάραδρο" & "Ξυλοκέρα" Δήμου Πατρέων - C.P.V.: 90722300-7» (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
41. Έγκριση των από 29-5-2018, 01-6-2018, 01-6-2018, 01-6-2018, 01-6-2018, 13-6-2018, και 15-6-2018 Πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού (ΒΕΕΜ - Ιωσηφίδης Θεοφάνης)
42. Έγκριση των από 31-5-2018 βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών νεωκόρων κι ιεροψαλτών (εισηγητής: Β. Θωμόπουλος- Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος- Αρμ. Δ/ντής).
43. Έγκριση του από 19-06-2018 Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και ποιοτικής Παραλαβής Υπηρεσίας της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού για την Παροχή υπηρεσιών μετάδοσης δεδομένων μέσω καρτών SIM για την εφαρμογή του λογισμικού της Διεύθυνσης Καθαριότητας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Π. Λέμης- Αρμ. Δ/ντής).
44. Οριοθέτηση του χειμάρρου «Άρτεμις» ή «Λιακατά» της Τ.Κ. Ψαθοπύργου 100μ. από την εκβολή του και σε μήκος 300μ. (σχετική η αριθ. 66/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
45. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινωφελή χώρο πλατείας, στο ΟΤ/ΚΧ 1627, της περιοχής «2ης Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης Σ.Π.Π.», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτου ιδιοκτησίας κ.κ. Γεωργίου Ανδρικάκου - Λάγγουρα και Παναγιώτη Ανδρικάκου, σε συμμόρφωση με την αριθμ. 779/2008 απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 67/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
46. Τροποποίηση Σχεδίου Πόλεως, επί προβλεπομένου, από το Σχέδιο Πόλεως Πατρών, κοινοχρήστου χώρου (πλατείας), στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1521α ιδιοκτησίας Ευθυμίας χήρας Μιχαήλ Αντωνοπούλου, Γεωργίου Αντωνοπούλου, Ιωάννη Αντωνοπούλου και Αφροδίτης Αντωνοπούλου, στην περιοχή Έξω Αγυιά, λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 68/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).


47. Τροποποίηση Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, σε προβλεπόμενο κοινόχρηστο χώρο πλατείας & δρόμο, στο Ο.Τ./Κ.Χ. 1159Η και εν μέρει σε κοινωφελές χώρο παιδικού σταθμού, στο Ο.Τ./Κ.Φ. 1159Ζ, της περιοχής «Ζαρουχλέϊκα», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης ακινήτων, ιδιοκτησίας κ.κ. Χαράλαμπου Γιούλη και Κληρ. Ξενοφώντος Γιούλη, σε συμμόρφωση με τις αριθ. 83/28-2-2007& 84/28-2-2007 αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (σχετική η αριθ. 69/2018 απόφαση της Ε.Π.Ζ.) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής).
48. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Κούντας Γεώργιος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
49. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος (Ντίλιος Αθανάσιος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
50. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Αναγνωστοπούλου Λεμονιά) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
51. Διαγραφή οφειλής (Ευαγγελιστή Νίκη) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
52. Διαγραφή οφειλής (Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
53. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Καλογερής Νικόλαος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
54. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμου παραβάσεων (ΚΟΚ - Φ60)
55. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μπέης Νικόλαος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
56. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Μπουλούκου Χαρίκλεια) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
57. Διαγραφή οφειλής (Σπάθας Διονύσιος-Χαράλαμπος) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
58. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Τσουκαλά Αγγελική- 21,65€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
59. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Τσουκαλά Αγγελική - 5,28€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).
60. Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (Τσουκαλά Αγγελική- 51,03€) (εισηγητής: Π. Μελάς- Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια).Η Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου


Κατερίνα Γεροπαναγιώτη - Θεοδωρακοπούλου
Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[15:30]  Πάτρα:Βιωματικό εργαστήρι για τον...
[15:20]  Πάτρα:Η ΟΕΒΕΣΝΑ για την κινητοποίηση...
[15:10]  Πάτρα:Ευχαριστήριο Τζανάκου για την...
[14:50]  Πάτρα: Επίσκεψη Πελετίδη στη νέα...
[14:40]  Δυτική Αχαΐα:Υποψήφια με τον Χρήστο...
[14:30]  Πάτρα:Υποψήφια δημοτική σύμβουλος με το...
[14:17]  Δ.Ελλάδα:Κρεμασμένος βρέθηκε 30χρονος...
[14:13]  Πάτρα:Εργαζόμενοι νοσοκομείου «Αγίου...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [15:34:45]