Δευτέρα 18 Ιουνίου 22:06      18°-28° Πάτρα
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Πάτρα:Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου

Πάτρα:Η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμουΣας παρακαλούμε να έλθετε, στην Αίθουσα της Οικονομικής Επιτροπής (στο κτίριο Λαδόπουλου) την 25η Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 για συνεδρίαση, με τα παρακάτω θέματα:
1- Άσκηση ή μη υπό του Δήμου εφέσεως ή άλλου ένδικου μέσου κατά της υπ' αριθ. Α88/2017 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πατρών (2ο Τμήμα) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος - Νομικός Σύμβουλος)
2- Άσκηση ή μη αναίρεσης κατά της αριθ. 335/2015 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας - Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος - Νομικός Σύμβουλος)
3- 2η Αναμόρφωση Προυπολογισμού έτους 2017 (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
4- Έγκριση πρακτικού μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου: «Συμπληρωματικά έργα βελτίωσης οδού Κανακάρη από Νόρμαν έως Αράτου (προσωρινός ανάδοχος) (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Δ. Κακογιάννης - Πρόεδρος Επιτροπής Διαγωνισμού)
5- Ψήφιση πιστώσεων οικονομικού έτους 2017 για μελέτες αποκατάστασης από πιστώσεις ΣΑΤΑ (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
6- Ψήφιση πίστωσης ποσού 86,80 €, για την αποζημίωση της δικαστικής επιμελήτριας Εφετείου Πατρών κας Αθηνάς Παπαγεωργοπούλου, ως αποζημίωσή της για την επίδοση της υπ' αριθ. 45082/Π4040/4-4-2017 ατομικής ειδοποίησης σε (2) παραλήπτες, αναφορικά με την οίκοθεν επανακήρυξη του Σ.Π. μεταξύ των Ο.Τ. 50, 49, 40α, 38 επί της οδού Ναυαρίνου (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
7- Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.500,00 € για τις ανάγκες μετακίνησης εντός έδρας του προσωπικού της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου για τον Μάιο 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
8- Ψήφιση πίστωσης ποσού 4.000,00 € για οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομικού-Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού και Δόμησης, μηνός Μαίου 2017 (εισηγητής: Π. Στάμος - Αντ/ρχος, Β. Σταμόπουλος - Αρμ. Δ/ντής)
9- Ψήφιση πίστωσης ποσού: α) 10.560,00 € και β) 1.560,00 €, για οδοιπορικά υπαλλήλων των Δ/νσεων Αρχιτεκτονικού Έργου-Η/Μ και Έργων Υποδομής για το μήνα Μάιο 2017 (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου, Γ. Σπηλιωτόπουλος - Αρμ. Δ/ντές)
10- Ψήφιση πίστωσης ποσού 133,65 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων στον κ. Αλεξόπουλο Απόστολο του Αντωνίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
11- Ψήφιση πίστωσης ποσού 82,35 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στον κ. Χαραλαμπόπουλο Νικόλαο του Μιχαήλ (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
12- Ψήφιση πίστωσης ποσού 61,14 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στην κα Γεωργιάδου Παρασκευή του Αποστόλου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
13- Ψήφιση πίστωσης ποσού 64,60 €, για την επιστροφή χρημάτων ως αχρεωτήτως εισπραχθέντων στον κ. Σπυρόπουλο Βασίλειο του Γεωργίου (εισηγητής: Π. Μελάς - Αντ/ρχος, Μ Αγιωτάτου - Αρμ. Δ/ντρια)
14- Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος Προπληρωμής (Νικολακόπουλος) (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου - Αρμ. Δ/ντρια)
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [22:06:49]