Σάββατο4 Φεβρουαρίου 2023

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Από την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΧΕΝΙΑ Α.Β.Α.Ε ζητείται:
Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Τεχνολόγος τροφίμων
Απαραίτητα Προσόντα :
-Καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας
-Επιθυμητή αλλά όχι απαραίτητη προϋπηρεσία 2-3χρόνων στην Βιομηχανία.
Αποστολή Βιογραφικών στην ηλεκτρονική Δ/νση:

dionisisk@olympia-oliveoil.com


Πίσω στις Αγγελίες
<