Κυριακή19 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Αγγελία #ΑΡΧΙΤΕΧΝΙΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ

job fr 7
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ Αρχιτεχνίτης Εγκαταστάτης Ά Ειδικότητας και Ηλεκτρολόγος Ά Ειδικότητας από τεχνική εταιρεία για έργα ΔΕΔΔΗΕ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 6017860 και αποστολή βιογραφικών στο info@sourtzis.gr.

 


Πίσω στις Αγγελίες