Σάββατο25 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Αγγελία #ΑΤΟΜΑ

job fr 1
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΤΟΜΑ ζητούνται για να εργαστούν σε αποθήκη για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων στην ΒΙ.ΠΕ. Αγίου Στεφάνου Πάτρα. Τηλ. επικοινωνίας: 210-9587.666. Αποστολή βιογραφικών στο email : pandonakopοulos@yahoo.com 244816


Πίσω στις Αγγελίες