Τρίτη28 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Αγγελία #ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

job fr 2
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ_ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ_ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ και οδηγός φορτηγού.
Πληροφορίες 6979-223.779


Πίσω στις Αγγελίες