Κυριακή22 Μαΐου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΠΑΡΑΛΙΑ_ΠΑΤΡΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ_ΠΑΤΡΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΑ - ΠΩΛΗΣΕΙΣ > ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ

ΠΑΡΑΛΙΑ_ΠΑΤΡΩΝ πωλούνται οικόπεδα σε καλή θέση: α) 850τμ με 20μ φάτσα και Β) 2550τμ με 60μ φάτσα και συντελεστή δόμησης 0,8 σε πολύ καλή θέση με προβολή. Το πρώτο 70.000€ και το δεύτερο 250.000€. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ Ν.Θ.ΒΡΑΚΑΣ Γούναρη και βλαχου 1 τηλ.2610310633,6945942302.


Πίσω στις Αγγελίες