Αγγελία #ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ (με το λογότυπο), εταιρεία εκδόσεων έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου, ενδιαφέρεται να προσλάβει άμεσα Στέλεχος Πωλήσεων.

Αντικείμενο της θέσης εργασίας είναι η προώθηση των υπηρεσιών προβολής που παρέχονται από την εταιρεία σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της τόσο σε υφιστάμενο πελατολόγιο όσο και νέο.

Αρμοδιότητες:

• Προώθηση παρεχόμενων υπηρεσιών (άμεσες καταχωρίσεις, υπηρεσίες επικοινωνίας προβολής προβολή σε events, κ.ά.)
• Αναζήτηση και προσέγγιση νέου υποψήφιου πελατολογίου
• Ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με το πελατολόγιο
• Εισήγηση προτάσεων για την ανάπτυξη των πωλήσεων

Απαραίτητα προσόντα:
• Πολύ καλή χρήση Η/Υ
• Πτυχίο ΑΕΙ – ΤΕΙ – ΙΕΚ
• Γνώση Αγγλικών
• Επιθυμητή η Προϋπηρεσία σε πωλήσεις
• Άνεση στην επικοινωνία και ευγένεια
• Ικανότητα προώθησης, ανάπτυξης πωλήσεων και επίτευξης στόχων.
• Κάτοχος διπλώματος ΙΧ και δικύκλου.

Προσφέρεται ελκυστικό πακέτο αποδοχών και μόνιμη συνεργασία. Συστατικές επιστολές θα εκτιμηθούν.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: emporiko@pelop.gr αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης (ΕΜΠ0614).
Θα ληφθούν υπ’ όψη μόνο βιογραφικά που πληρούν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά.


Πίσω στις Αγγελίες
Metrica