Πέμπτη28 Σεπτεμβρίου 2023

Αγγελία #ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ

ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Η ΤΕ.ΝΑ. ΑΤΕΒΕ αναζητά για τον Ν. Φωκίδας τις παρακάτω ειδικότητες:

  • Εργοδηγός Χωματουργικών έργων
  • Χειριστής Τσάπας
  • Τεχνίτης Οχημάτων

Αποστολή βιογραφικών: info@tenacon.gr


Πίσω στις Αγγελίες