Αγγελία #ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΖΗΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ από μεγάλη τεχνική εταιρεία μηχανολόγος μηχανικός ή ηλεκτρολόγος μηχανικός (άνδρας), απόφοιτος ΤΕΙ, έως 40 ετών, τουλάχιστον με πενταετή εμπειρία και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας. Τηλ.: 6973-736.615. Βιογραφικά στο dmparounis@gmail.com


Πίσω στις Αγγελίες
Metrica