Σάββατο29 Ιανουαρίου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ

ΒΟΗΘΟΣ ΤΕΧΝΙΤΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ παραγωγής ηλιακών θερμοσίφωνων ζητά βοηθό τεχνίτη με δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας για πλήρη απασχόληση.Πληροφορίες: 2610-528.730. ΚΩΔ: 249030


Πίσω στις Αγγελίες