Σάββατο26 Νοεμβρίου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εταιρεία τροφίων ζητά άτομο για εργασία στο τμήμα του λογιστηρίου, με καλή γνώση Αγγλικών, καλή γνώση χειρισμού Η/Υ (MS OFFICE κλπ), εμπειρία σε λογιστικά βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας, καλή γνώση E.R.B. και τουλάχιστον τριετή εργασιακή εμπειρία σε παρόμοιες θέσεις. Τηλ.: 6987-040.410.


Πίσω στις Αγγελίες