Σάββατο18 Σεπτεμβρίου 2021

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ

job fr
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ εργατοτεχνικό προσωπικό για τεχνική εταιρεία. Τηλ.: 2610-270.271 244769


Πίσω στις Αγγελίες