Τετάρτη29 Ιουνίου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΤΟΜΟ ζητείται για την θέση λογιστή, ο οποίος να διαθέτει τα παρακάτω προσόντα: Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομικών ή Λογιστικών σπουδών, τουλάχιστον 5-7 έτη εμπειρία και γνώση σε καταχωρήσεις διπλογραφικών βιβλίων, πολύ καλή γνώση MS Office (Excel, Word, Power Point), πολύ καλές γνώσεις Φορολογικής & Εργατικής νομοθεσίας, εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις. Η εταιρεία παρέχει: πακέτο σταθερών και μεταβλητών αποδοχών, διαρκή εκπαίδευση, άριστο περιβάλλον εργασίας, ευκαιρία σταδιοδρομίας σε μια δυναμική αναπτυσσόμενη επιχείρηση. Τα βιογραφικά θα αποστέλλονται στο: [email protected] και [email protected] Σημείωση: Προϋπηρεσία σε λογιστικό γραφείο, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Παρακαλώ, οι μη έχοντες τα παραπάνω προσόντα, μην αποστέλλετε βιογραφικό.


Πίσω στις Αγγελίες