Παρασκευή19 Αυγούστου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΟΜΜΩΤΡΙΑ_ΠΕΠΕΙΡΑΜΕΝΗ, ζητείται για το κομμωτήριο Κυριάκος Λαϊνάς για πλήρες ωράριο και με αποδοχές 850 € συν πριν παραγωγικότητας. Επίσης, ζητείται και μαθητευόμενη βοηθός. Επικοινωνία: Κωνσταντινουπόλεως 72Α και στο τηλέφωνο: 6974-071.217.


Πίσω στις Αγγελίες