Σάββατο10 Δεκεμβρίου 2022

Πάτρα

Αγγελία #ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ > ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Στα πλαίσια ανάπτυξης της εταιρίας μας προσφέρουμε τις κάτωθι θέσεις εργασίας: α)Υδραυλικός για μόνιμη και ολοχρονική εργασία. β)Βοηθός υδραυλικού για μόνιμη και ολοχρονική εργασία. γ)Ηλεκτρολόγος για μόνιμη και ολοχρονική εργασία. δ)Βοηθός ηλεκτρολόγου για μόνιμη και ολοχρονική εργασία. Παρέχεται ικανοποιητικός μισθός ανάλογα των προσόντων. Ελάχιστος μισθός υδραυλικού ηλεκτρολόγου 1.440 € μηνιαίως. Ελάχιστος μισθός βοηθού 900 € μηνιαίως. Βιογραφικά στο nikoletatosc@icloud.com. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2674-072.701.


Πίσω στις Αγγελίες