Ψυχική στήριξη στην ορεινή Αχαΐα – Τρία κέντρα υγείας σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα

Η δημογραφική γήρανση είναι μία από τις σημαντικές προκλήσεις του 21ου αιώνα και ιδιαίτερα στις αναπτυγμένες χώρες, όπου η ταχύτητα … Συνεχίστε να διαβάζετε το Ψυχική στήριξη στην ορεινή Αχαΐα – Τρία κέντρα υγείας σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα.