ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Τροπολογία για την επιδότηση δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚ

Τροπολογία για την επιδότηση δανειοληπτών του πρώην ΟΕΚΤην δυνατότητα επιδότησης των δόσεων σε δάνεια που χορηγήθηκαν με επιδότηση του επιτοκίου από τον πρώην ΟΕΚ, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.
Σύμφωνα με αυτήν, επιδοτούνται οι τοκοχρεωλυτικές δόσεις (δόσεις που περιλαμβάνουν κεφάλαιο και τόκους) των δανείων που χορηγήθηκαν με επιδότηση του επιτοκίου από τον τ. ΟΕΚ.
Με υπουργική απόφαση θα καθοριστούν τα κριτήρια ένταξης στην επιδότηση, όπως ιδίως το εισόδημα, η αξία της κύριας κατοικίας και της συνολικής ακίνητης περιουσίας και το ύψος των καταθέσεων, τα ποσοστά επιδότησης της τοκοχρεωλυτικής δόσης, τα μέγιστα ποσά της επιδοτούμενης δόσης και η μέγιστη διάρκεια της επιδότησης ανά κλίμακες οφειλής, λοιποί όροι και προϋποθέσεις, τα αναγκαία δικαιολογητικά και τα αρμόδια όργανα, η διαδικασία, ο τρόπος και ο χρόνος καταβολής της επιδότησης και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.
Σύμφωνα με την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει την διάταξη, οι δαπάνες θα καλύπτονται από τα έσοδα του Ενιαίου Λογαριασμού για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (ΕΛΕΚΠ).
Το ύψος των δαπανών βέβαια, που προκαλείται στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ, ως φορέα της γενικής κυβέρνησης, θα εξαρτηθεί από την υπουργική απόφαση που θα καθορίσει τα εισοδηματικά και άλλα κριτήρια, καθώς και από τα πραγματικά γεγονότα ( αριθμός δικαιούχων, κ.λπ).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [13:58:40]