ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι παρόντες όροι χρήσης, είναι αυτοί υπό τους οποίους η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ προσφέρει τις διαδυκτιακές υπηρεσίες της. Κάθε χρήστης των υπηρεσιών της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ οφείλει πριν από κάθε χρήση να διαβάσει τους παρόντες όρους. Η χρήση των υπηρεσιών θεωρείται ως πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή αυτών των όρων. Οι όροι αυτοί καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των υπηρεσιών (υφισταμένων και μελλοντικών) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Η χρήση των υπηρεσιών δεν δημιουργεί καμμία ευθύνη για την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ ως προς την διάρκεια, την ορθότητα και την ακρίβεια των υπηρεσιών και των σχετικών πληροφοριών. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά επέλθει στον χρήστη από την χρήση των υπηρεσιών. Εφόσον ο χρήστης εγγραφεί στις υπηρεσίες της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ οφείλει να παρέχει αληθείς και ακριβείς πληροφορίες, τις οποίες θα διατηρεί πάντοτε επίκαιρες.

Ο χρήστης παραμένει αποκλειστικά υπεύθυνος για τις πράξεις που γίνονται με το όνομα χρήστη (user name) και τον προσωπικό κωδικό (password) που θα του έχει αποδώσει η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Ο χρήστης υποχρεούται να ειδοποιήσει άμεσα την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού του. Για κάθε πληροφορία, δεδομένο και υλικό (όπως π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα κ.α.) που αναρτώνται από τον χρήστη, αποκλειστικά υπεύθυνος παραμένει ο χρήστης αυτός καθώς η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν δύνανται αντικειμενικά να ελέγξει το σύνολο του περιεχομένου αυτού. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν εγγυάται την ορθότητα και νομιμότητα του περιεχομένου που αναρτάται από χρήστες.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει είτε προσωρινά είτε οριστικά κατά την ελεύθερη κρίση της, περιεχόμενο, που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει το λογαριασμό χρήστη που αναρτά τέτοιο περιεχόμενο ή παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες όρους. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει το περιεχόμενο των υπηρεσιών της κατά την ελεύθερη κρίση της. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτα πρόσωπα που διαφημίζονται στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ καθώς και για τις μεταξύ τους σχέσεις. Ολόκληρο το περιεχόμενο των υπηρεσιών, αρχείων, δεδομένων, πληροφοριών κ.λ.π. (όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικά αρχεία, κείμενα, ηχητικά αρχεία, φωτογραφίες, άλλες απεικονίσεις, βίντεο κ.λ.π.) αποτελούν ιδιοκτησία (υλική και άϋλη) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.λ.π.). Οποιαδήποτε χρήση αυτών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες εφαρμοστέες διατάξεις.

Υπηρεσίες, αρχεία, δεδομένα, πληροφορίες κ.λ.π. όπως ανωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά, που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, αποτελούν δική τους ιδιοκτησία (υλική και άϋλη). Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή των διαφημίσεων τρίτων προσώπων καθώς και το περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτους στην ιστοσελίδα της. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για κάθε προσωπικό δεδομένο που παρέχεται από χρήστη απευθείας στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ (όπως ενδεικτικά ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κ.λ.π.) η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ τηρεί τις υποχρεώσεις της εκ του ν.2472/1977.

Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει είτε προσωρινά είτε οριστικά κατά την ελεύθερη κρίση της, περιεχόμενο, που αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη ή παραβιάζει ιδιωτικά δικαιώματα. Διατηρεί επίσης το δικαίωμα να διαγράφει το λογαριασμό χρήστη που αναρτά τέτοιο περιεχόμενο ή παραβιάζει το νόμο ή τους παρόντες όρους. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ διατηρεί το δικαίωμα να διαμορφώνει το περιεχόμενο των υπηρεσιών της κατά την ελεύθερη κρίση της. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του χρήστη με τρίτα πρόσωπα που διαφημίζονται στην ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ καθώς και για τις μεταξύ τους σχέσεις. Ολόκληρο το περιεχόμενο των υπηρεσιών, αρχείων, δεδομένων, πληροφοριών κ.λ.π. (όπως ενδεικτικά ηλεκτρονικά αρχεία, κείμενα, ηχητικά αρχεία, φωτογραφίες, άλλες απεικονίσεις, βίντεο κ.λ.π.) αποτελούν ιδιοκτησία (υλική και άϋλη) της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ και προστατεύονται από τις οικείες διατάξεις της νομοθεσίας (π.χ. πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σημάτων, διακριτικών γνωρισμάτων κ.λ.π.). Οποιαδήποτε χρήση αυτών γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οικείες εφαρμοστέες διατάξεις.

Υπηρεσίες, αρχεία, δεδομένα, πληροφορίες κ.λ.π. όπως ανωτέρω αναφέρονται ενδεικτικά, που ανήκουν σε τρίτα πρόσωπα, αποτελούν δική τους ιδιοκτησία (υλική και άϋλη). Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω «δεσμών» (hyperlinks) ή διαφημιστικών banners. Η ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ δεν ενστερνίζεται ούτε αποδέχεται το περιεχόμενο των ιστοσελίδων ή των διαφημίσεων τρίτων προσώπων καθώς και το περιεχόμενο που αναρτάται από τρίτους στην ιστοσελίδα της. Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο.

Metrica