ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Επένδυση στις τοπικές κοινωνίες

7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης: Επένδυση στις τοπικές κοινωνίεςΟ ορθός περιφερειακός σχεδιασμός στην κατεύθυνση σύγκλισης των δεικτών των ελληνικών Περιφερειών, η ενίσχυση της δυναμικής ανάπτυξης της ελληνικής Περιφέρειας και η ενεργός συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών ήταν οι βασικοί άξονες των εισηγήσεων στη δεύτερη συνεδρία με θέμα "Η περιφερειακή ανάπτυξη στο πλαίσιο της ΕΕ: Πού μπορούμε να πάμε, πώς και με ποιους συμμάχους" του 7ου Συνεδρίου Περιφερειακής Ανάπτυξης, που διοργανώνει η εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, στις εγκαταστάσεις της AchaiaClauss στην Πάτρα.
Ο Gino Sabatini,President of the Forum of the Adriatic and Ionian Chambers of Commerce, President of Marche Chamber of Commerce, αναφέρθηκε στην συνεργασία των Εμπορικών Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου που έχει βασικό στόχο την προώθηση της οικονομικής και πολιτικής σταθερότητας .
Το δίκτυο Εμπορικών Επιμελητηρίων Αδριατικής και Ιονίου, όπως ανέφερε έχει αναπτυχθεί σημαντικά σε σχέση με την αρχική του σύνθεση, στο οποίο συμμετέχουν πλέον οκτώ χώρες από έξι, που ήταν στην αρχή, με την είσοδο της Σερβίας και του Μαυροβουνίου, και πάνω από 40 Επιμελητήρια.
«Το δίκτυό προσδίδει προστιθέμενη αξία και έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί σε τους ευρωπαϊκούς θεσμικούς χώρους» τόνισε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι στην ουσία ένα τέτοιο δίκτυο αποτελεί πραγματικό και ευρέως αντιπροσωπευτικό συνομιλητή εν όψει και του ορισμού των κυρίων στρατηγικών αξόνων του επόμενου ευρωπαϊκού προγραμματισμού 2021-2027.
Την ανάγκη ενίσχυσης της περιφερειακής ανάπτυξης τόνισε μεταξύ άλλων ο Χρίστος Γκόγκος, ανώτερος εμπειρογνώμονας, ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επισημαίνοντας ότι οι προτάσεις πολιτικής συνοχής της ΕΕ καθώς και το νέο κανονιστικό πλαίσιο θα επιτρέψει στις ελληνικές Περιφέρειες να μειώσουν την απόσταση από τις υπόλοιπες περιφέρεις της ΕΕ και να ατενίσουν με αισιοδοξία το μέλλον.
«Για να μπορέσουμε να πετύχουμε το άλμα της ανάπτυξης θα πρέπει και εμείς να το πιστέψουμε. Είναι κάτι που θα έρθει από κάτω προς τα πάνω» τόνισε ο κ. Γκόγκος προσθέτοντας ότι οι βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα δομηθεί αυτή η ανάπτυξη είναι ο τομέας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, η πράσινη αειφορία, η επιχειρηματικότητα αλλά και ο τομέας των μεταφορών, τομείς που δυστυχώς οι ελληνικές Περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική υστέρηση.
Καταλήγοντας τόνισε ότι για όλα τα παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η συναίνεση και η ενίσχυση της ικανότητας των τοπικών κοινωνιών και φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. «Οι προκλήσεις καθιστούν τη ζωή μας πολύ ενδιαφέρουσα, αν καταφέρουμε να τις υπερβούμε και να τις αντιμετωπίσουμε μπορούν να την καταστήσουν πραγματικά ουσιαστικά» τόνισε κλείνοντας την παρέμβασή του.
Την αναγκαιότητα διαφύλαξης της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που αποτελεί το κύριο εργαλείο σύγκλισης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τόνισε ο Δημήτρης Σκάλκος, ΓΓ Δημοσίων επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.
Ο κόσμος γύρω μας αλλάζει ραγδαία, ανέφερε, η Ελλάδα στα χρόνια της κρίσης έχει οπισθοχωρήσει στο δείκτη σύγκλισης με τα άλλα κράτη κατά 50 χρόνια, ωστόσο υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις που «απαιτούν ολοκληρωμένο σχέδιο, αποτελεσματική περιφερειακή διακυβέρνηση και αυξημένους χρηματοδοτικούς πόρους».
«Πρέπει να τονώσουμε την επενδυσιμότητα των τοπικών κοινωνιών» επεσήμανε, δίνοντας ως απογοητευτικό στοιχείο το γεγονός ότι επτά από τις εννέα Περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το χαμηλότερο δείκτη επενδύσεων το 2015 ήταν Ελληνικές. «Συνεπώς πρέπει να δώσουμε τη δέουσα σημασία είναι να σταματήσουμε τη διαρθρωτική αναπτυξιακή υστέρηση των Ελληνικών Περιφερειών».
Κλείνοντας ο κ. Σκάλκος ανέφερε ότι ήδη έχει ξεκινήσει η διαβούλευση για τα νέα Περιφερειακά Προγράμματα, ενώ τόνισε πως πρέπει να δημιουργηθούν μηχανισμοί διαπεριφερειακού συμβουλίου, καθώς τα διαχειριστικά πλαίσια των Ελληνικών Περιφερειών δεν ταυτίζονται. Στόχος είναι να μην χαθεί κανένας πόρος, αλλά κυρίως να αναδιανεμηθούν οι πόροι με στόχο την περιφερειακή ανάπτυξη.
Από την πλευρά του και ο πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Επιμελητηρίων Δυτικής Ελλάδος Παναγιώτης Τσιχριτζής, αφού παρατήρησε ότι η ελληνική Περιφέρεια και ιδιαίτερα η Δυτική Ελλάδα υστέρησε σημαντικά τα τελευταία χρόνια στον τομέα των υποδομών και όχι μόνο, επεσήμανε την αναγκαιότητα ενός ρεαλιστικού οράματος για την Περιφέρεια που θα αντιμετωπίζει και θα αναθεωρεί τις ελλείψεις. «Ένα όραμα βασισμένο στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής», όπως τόνισε με κύριους άξονες τις παραγωγικές επενδύσεις, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τον τουρισμό.
Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων Γιώργος Ξανθός έκανε εκτενή αναφορά στα στατιστικά δεδομένα, ως εργαλείο και κεντρικό πόρο του περιφερειακού σχεδιασμού. «Απαιτείται πιο εντατική αξιοποίηση αυτών των στατιστικών δεδομένων» τόνισε.
Ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος υπογράμμισε ότι βασικής της επιδίωξη θα πρέπει να αποτελέσει η προσέλκυση ταλέντων, κάτι που μπορεί να ενισχύσει και η παρουσία του Πανεπιστημίου στην περιοχή.
Τέλος στην σύντομη παρέμβασή του ο Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος, Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Διοίκησης, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, επεσήμανε ότι το πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θέτει ως πρωταρχικό στόχο δράσεις που έχουν άμεσο κοινωνικό αντίκτυπο, όπως την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας, τη βελτίωση της ποιότητας των τεχνολογιών, των πληροφοριών και των επικοινωνιών, της πρόσβασης και της χρήσης αυτών, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, την προστασία του περιβάλλοντος, τη βελτίωση των μεταφορών, την προώθηση της ποιοτικής απασχόλησης, την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας, καθώς και κάθε μορφής ρατσιστικής συμπεριφοράς, την επένδυση στην εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και τη διά βίου μάθηση.
Την συνεδρία συντόνισε η δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Έλενα Παπαδημητρίου.

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[09:55]  Αχαΐα: Προειδοποίηση Φώφης Γεννηματά σε...
[χθες 13:56]  Πάτρα: «Απογειώνεται» το λιμάνι με...
[χθες 07:52]  Πάτρα: Υπεξαίρεση και καταδίκη
[χθες 10:09]  ΕΡΓΟΣΕ: Ο νέος σχεδιασμός για τη...
[χθες 08:22]  Αχαΐα: Ανεβαίνει ο υδράργυρος...
[χθες 16:49]  Πάτρα: "Έπεσαν" υπογραφές στον...
[χθες 07:44]  Αχαΐα: Ανεβαίνει η θερμοκρασία...
[χθες 17:56]  Πάτρα: Να σταματήσει η μηνιαία...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:08:42]