ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Λογιστής - οικονομολόγος στο σύγχρονο περιβάλλον

Λογιστής - οικονομολόγος στο σύγχρονο περιβάλλονΤου ΓΙΩΡΓΟΥ ΠΑΠΠΑ*
Συχνά διεξάγονται έρευνες που αφορούν «επαγγέλματα του μέλλοντος», ώστε να προβλεφθούν οι εξελίξεις και να δοθεί και μια κατεύθυνση -κυρίως στους νέους ανθρώπους, ως επιλογή προσανατολισμού που θα τους οδηγήσει σε επαγγελματική αποκατάσταση και μετέπειτα καταξίωση- όπου το επάγγελμα του λογιστή περιλαμβάνεται στην κατηγορία με τα πλέον περιζήτητα!
Στην καθημερινότητα όλοι όσοι βρίσκονται στο χώρο της οικονομίας, αναφέρονται στη χρησιμότητα του λογιστή/οικονομολόγου, του (καθώς και του «γιατρού και του δικηγόρου»), ο οποίος συμβουλεύει επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα για τις συναλλαγές με την εφορία.
Η προαναφερθείσα άποψη, σε συνδυασμό με τις συνεχείς αλλαγές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο σε όλο το φάσμα της λογιστικής (λογιστικά πρότυπα, φορολογία, software), δημιουργεί προβληματισμούς σχετικά με την εξέλιξη του επαγγέλματος λογιστικής στις επιχειρήσεις την επόμενη δεκαετία.
Ο βασικός σκοπός της λογιστικής επιστήμης (και όχι τεχνικής) δεν πρόκειται να αλλάξει στο μέλλον. Είναι ο τρόπος με τον οποίο θα απεικονίζονται οι συναλλαγές των νομικών και των φυσικών προσώπων στα βιβλία των επιχειρήσεων και στις φορολογικές δηλώσεις, προκειμένου να εκπληρώνονται οι φορολογικές υποχρεώσεις.
Η τεχνολογία και οι σύγχρονες εξελίξεις σε όλα τα επίπεδα, ραγδαίες, οδηγούν στην ανάγκη άμεσης και πιο σύνθετης πληροφόρησης.
Κάθε επιχείρηση, παρά τις όποιες ομοιότητες σε νομικές μορφές και κλάδους δραστηριοποίησης, έχει τη δική της ιδιαιτερότητα (θετικά και αρνητικά στοιχεία) στον τρόπο λειτουργίας, οργάνωσης και άρα διαφορετικές ανάγκες πληροφόρησης και διαφορετικούς χρήστες αυτής της πληροφόρησης.
Έχει επικρατήσει η άποψη διεθνώς, ότι στα επόμενα έτη, λογιστική πληροφόρηση θα μπορεί να παρέχεται πιο άμεσα και σε αυτό συντελεί η βελτίωση της τεχνολογίας (cloud computing, 5G, smart phones) και η μετατροπή της με ηλεκτρονικά μέσα (ηλεκτρονικό τιμολόγιο). Πρόσφατο παράδειγμα στη χώρα μας είναι η εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, η οποία ακόμα δεν έχει καθοριστεί.
Ομοίως, η ποιότητα της λογιστικής πληροφόρησης αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά. Σε αυτό το πλαίσιο κινούνται επίσης όλες οι διαδικασίες και οι εξελίξεις στην έκδοση και την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων (ν. 4308/2014 Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα) και στην κατάρτιση/εκπαίδευση των νέων στελεχών.
Η χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση απαιτείται να είναι σύνθετη, όταν εξυπηρετεί εσωτερικές ανάγκες για σκοπούς καλύτερης διαδικασίας λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων (MIS-Management Information System), και απλή, όταν εξυπηρετεί στην προετοιμασία χρηματοοικονομικών αναφορών που έχουν ως στόχο την ενημέρωση τρίτων για την αποδοτικότητα της επιχείρησης ή απλά τη συμπλήρωση των απαραίτητων εντύπων για τις όποιες φορολογικές υποχρεώσεις. Τα συστήματα ERP, η παραμετροποίησή τους και, κυρίως, ο βαθμός τυποποίησης των διαφόρων διαδικασιών θα συμβάλουν προς αυτήν την κατεύθυνση. Σε καμία των περιπτώσεων όμως δεν θα μπορέσει αυτό να συμβεί χωρίς τη συμβολή κατάλληλα καταρτισμένων επαγγελματιών στη λογιστική και στα νέα τεχνολογικά εργαλεία.
Επίσης, ο εκσυγχρονισμός της Φορολογικής Διοίκησης στα πρότυπα των ευρωπαικών χωρών, με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων σε επίπεδο δημοσίου τομέα, με νέες τεχνικές αξιολόγησης κινδύνων (risk analysis) και μεθοδολογίας ελέγχων, σε συνδυασμό με την πρόσληψη επιστημονικά καταρτισμένου προσωπικού και τη συνεχή (δια βίου) εκπαίδευση των στελεχών, θα οδηγήσει σε μείωση του χρόνου συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, μέσω της αναγκαίας συνεργασίας. Με αυτό τον τρόπο το όφελος θα είναι διπλό: για τις επιχειρήσεις η ορθή λογιστική και φορολογική λειτουργία και άρα η πραγματική εικόνα για τον επιχειρηματία προκειμένου να λαμβάνει ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις και για την φορολογική αρχή η ταχύτερη και ακριβής είσπραξη των εσόδων, χωρίς να υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ επιχείρησης-φορολογικής αρχής.
Επομένως, η εξέλιξη της χρηματοοικονομικής λογιστικής πληροφόρησης θα έρθει ως αποτέλεσμα του βαθμού εξοικείωσης των χρηστών του ιδιωτικού και του δημοσίου με την τεχνολογία και τη γνώση τους για τις συνεχώς μεταβαλλόμενες εξελίξεις στο χώρο της λογιστικής. Σημαντικό ρολο θα διαδραματίσει η εκπαίδευση μέσω εξειδικευμένων σεμιναρίων καθώς και η εκπαίδευση από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας (κάτι για το οποίο η Δυτική Ελλάδα δεν μπορεί να υπερηφανεύεται λόγω της κατάργησης του ιστορικού και επιτυχημένου επί σειρά ετών Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής).
*Ο Γιώργος Παππάς είναι οικονομολόγος, υποψήφιος πρόεδρος του Περιφερειακού Παραρτήματος Πάτρας του ΟΕΕ με την «Προοδευτική Δημοκρατική Συνεργασια Οικονομολόγων».

Αποστολή με E-mail ΕκτύπωσηΠρόσφατα
[χθες 13:24]  Οσο αξίζει η υγεία των παιδιών,...
[χθες 12:53]  Κρατική ευθύνη, όχι ατομική
[χθες 11:56]  Πόση πρόληψη μπορούμε να έχουμε;
[χθες 10:53]  Μάσκες, άρνηση και ελευθερία
[χθες 12:53]  Μεγάλος ίσκιος: Μυκήνες, Παιδεία,...
[χθες 11:00]  Η δυναμική των ηγετών
[χθες 14:27]  Στον σκοτεινό αστερισμό της Μόρια
[χθες 13:28]  Η αλήθεια για την πλημμύρα των...
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [16:51:27]