ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ VIDEO

Ενημέρωση απο την Εφημερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»


Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Οταν είναι τιμωρητική, γίνεται μέσο ελέγχου

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Οταν είναι τιμωρητική, γίνεται μέσο ελέγχουΤΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ *

Άνθρωποι και θεσμοί αξιολογούμαστε διαρκώς σε κάθε δημόσια δράση μας. Έτσι φτιάχνονται εικόνες για όλους οι οποίες ορίζουν σε σημαντικό βαθμό την πορεία μας. Η καθημερινή αυτή διαδικασία δεν έχει σχέση με τη συγκροτημένη αξιολόγηση που είναι μία ένσκοπη διαδικασία. Αποσκοπεί στη συγκρότηση εικόνας και αυτο-εικόνας και συνιστά μέσο για τη βελτίωση και την αυτό-βελτίωση.
Αλλιώς, εάν η αξιολόγηση δεν γίνει ορθά, παράγει λάθος εικόνα και αυτο-εικόνα, διαστρέφει τη λειτουργία ενός θεσμού και οδηγεί στον έλεγχό του από τις υπερκείμενες αρχές.
Η αξιολόγηση έχει σκοπό, φορείς, στόχους, διαδικασίες, χρήση και μέσα ανατροφοδότησης.
Σκοπός. Αυτογνωσία και γνώση της λειτουργίας ενός θεσμού ή μέσο ελέγχου; Προφανώς κανείς δεν λέει έλεγχος. Πώς όμως διασφαλίζεται αυτό; Η απάντηση στο ερώτημα συναρτάται άμεσα με τι άλλες διαδικασίες. Ποιος την κάνει, πώς και πώς τη χρησιμοποιεί.
Φορείς αξιολόγησης. Ο φορέας αξιολόγησης οφείλει να παρέχει τα εχέγγυα για τι κάνει, πώς και γιατί. Στην παιδαγωγική είναι τόπος κοινός ότι ο δοκιμότερος τρόπος μάθησης και αυτογνωσίας είναι ο αναστοχασμός. Κατ' αντιστοιχία στην αξιολόγηση κρίσιμο πρώτο και αναγκαίο βήμα είναι η αυτο-αξιολόγηση.
Στόχοι. Η διαδικασία αξιολόγησης είναι σαφής και συγκεκριμένη. Σαφής ως προς τον φορέα, τα κριτήρια και τη χρήση των αποτελεσμάτων. Στα ελληνικά ΑΕΙ πέρασε σχετικά εύκολα η αξιολόγηση γιατί υπήρχαν εχέγγυα ότι όλα αυτά γίνονται για αυτο-βελτίωση και σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο των τριών κύκλων: αυτοαξιολόγηση/αξιολόγηση/ανατροφοδότηση. Επιπλέον, αξιολογείται το προσωπικό κυρίως, όμως, ο θεσμός.
Διαδικασίες. Η αξιολόγηση επιτελείται από γνώστες με αμεροληψία και αντικειμενικότητα. Διαφορετικά η όλη διαδικασία μπορεί να αμφισβητηθεί. Στα ΑΕΙ διεθνώς γίνεται συχνά από ξένους ειδικούς βάσει, όμως, συγκεκριμένων οδηγιών και κανόνων.
Χρήση. Οι αξιολογήσεις δεν μπορεί να είναι τιμωρητικές. Έτσι χάνουν το στόχο τους και γίνονται μέσα ελέγχου. Είναι αποτιμήσεις των αδυναμιών με στόχο ο θεσμός και οι άνθρωποι που τον υπηρετούν να γίνουν καλύτεροι. Γι αυτό δεν είναι ορθή η λογική άμεσης σύνδεσής της με εξωτερικά κίνητρα όπως τη χρηματοδότηση.
Ανατροφοδότηση. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης είναι για να βοηθήσουν ανθρώπους και θεσμούς να βελτιωθούν. Για να γίνει όμως αυτό, η πολιτεία και οι φορείς αξιολόγησης οφείλουν να συνδράμουν, στο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ώστε να λυθούν τουλάχιστον κάποια από τα δομικά προβλήματα (δομές, προσωπικό, επιμόρφωση…).

* Ο Παντελής Κυπριανός είναι Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Πατρών και τέως πρόεδρος της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Αποστολή με E-mail Εκτύπωση
Πελοπόννησος
 
 

Τελευταία [23:06:30]