ΑΑΔΕ: Μέχρι πότε παρατείνεται η διαβίβαση δεδομένων στο myData

Παρατείνεται η διαβίβαση δεδομένων στο myData

ΑΑΔΕ

Παρατείνεται, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022, η προθεσμία διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA, των λογιστικών στοιχείων συναλλαγών χονδρικής, των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης, στις περιπτώσεις αποκλίσεων. Με απόφαση του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, οι υπόχρεοι παίρνουν μια δίμηνη παράταση προκειμένου να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους και να αποφύγουν τα τσουχτερά πρόστιμα.

Υπενθυμίζεται ότι τις τελευταίες ημέρες η ΑΑΔΕ έστειλε email προκειμένου οι επιχειρήσεις να προχωρήσουν στην έγκαιρη αποστολή των στοιχείων από τις ταμειακές μηχανές. Η ΑΑΔΕ απέστειλε ήδη 171.000 προειδοποιητικά email στις επιχειρήσεις, καθώς έλεγχοι σε 550.000 δηλωμένες ταμειακές μηχανές έδειξαν ότι το 30% των επιχειρήσεων δεν είχαν «ανεβάσει» ούτε μια απόδειξη στο ηλεκτρονικό σύστημα.

Τουλάχιστον 87.000 είναι και οι επιχειρήσεις που διέκοψαν την διαβίβαση των στοιχείων από τις λιανικές πωλήσεις. Οι υπόλοιπες 84.000 που δεν εξέδωσαν κανένα ηλεκτρονικό στίγμα για τις αποδείξεις θα πρέπει μετά το ραβασάκι από την ΑΑΔΕ να ελέγξουν την ταμειακή τους μηχανή καθώς αν πρόκειται για παλιά που δεν έχει αντικατασταθεί με νέα «έξυπνη» θα υπάρξει πρόβλημα.

Πλέον για όποιον δεν συμμορφωθεί, υπάρχουν πρόστιμα και μάλιστα αυστηρά. Συγκεκριμένα, το ποινολόγιο προβλέπει:
1) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., το πρόστιμο που θα επιβληθεί θα είναι ισο με το 50% επί του Φ.Π.Α. που αναγράφεται επί του κάθε μη διαβιβασθέντος στοιχείου. Το πρόστιμο αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο, αθροιστικά ανά φορολογικό έλεγχο, των 250 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος και των 500 ευρώ, αν η επιχείρηση είναι υπόχρεη τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

2) Σε περίπτωση που τα στοιχεία που δεν μεταβιβάστηκαν στο myDATA δεν επιβαρύνονται με Φ.Π.Α., επιβάλλεται πρόστιμο ύψους 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο, εφόσον ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης απλογραφικού λογιστικού συστήματος, και 1.000 ευρώ, ανά φορολογικό έλεγχο, αν ο φορολογούμενος είναι υπόχρεος τήρησης διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

3)Σε περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης που διαπιστώνεται, στο πλαίσιο μεταγενέστερου ελέγχου εντός πενταετίας από την έκδοση της αρχικής πράξης, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του ύψους του προβλεπόμενου προστίμου.

Επίσης προβλέπεται ότι εφόσον, από τον ίδιο μερικό επιτόπιο φορολογικό έλεγχο διαπιστώνεται είτε:
– η μη έκδοση ή η κατά την έννοια του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανακριβής έκδοση πλέον των δέκα 10 προβλεπόμενων παραστατικών πώλησης, ή ανεξαρτήτως από τον αριθμό τους, η αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών για τα οποία δεν εκδόθηκε παραστατικό πώλησης ή αυτό εκδόθηκε ανακριβώς υπερβαίνει τα 500 ευρώ είτε

– η μη διαβίβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), πλέον των 10 στοιχείων λιανικής πώλησης που έχουν εκδοθεί μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ), ή, ανεξαρτήτως του αριθμού τους, η μη διαβιβασθείσα αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών υπερβαίνει τα 500 ευρώ, αναστέλλεται άμεσα για 48 ώρες, η λειτουργία της επαγγελματικής εγκατάστασης στην οποία διενεργήθηκε ο έλεγχος.