Ατμομηχανή απασχόλησης οι μικρές επιχειρήσεις – Απορρόφησαν 15.000 ανέργους στη Δυτική Ελλάδα σε 5 χρόνια

Η ΔΥΠΑ προκήρυξε συνολικά 31 προγράμματα απασχόλησης, που αφορούσαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (19 προγράμματα), στην απόκτηση εργασιακής–επαγγελματικής εμπειρίας (8 προγράμματα), αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (4 προγράμματα).

απασχόληση

Σημαντική αποδεικνύεται η συμβολή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης, καθώς απορρόφησαν το 90% των θέσεων εργασίας που επιδοτεί η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) και μάλιστα ένα μεγάλο ποσοστό εργαζομένων μένει στη θέση του και μετά το πρόγραμμα.

Κατά τα έτη 2019 έως 2023, η ΔΥΠΑ προκήρυξε συνολικά 31 προγράμματα απασχόλησης, που αφορούσαν στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (19 προγράμματα), στην απόκτηση εργασιακής–επαγγελματικής εμπειρίας (8 προγράμματα), αλλά και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων (4 προγράμματα).

Συνολικά, τα νέα αυτά προγράμματα αφορούσαν σε 150.866 προκηρυχθείσες νέες θέσεις εργασίας, ενώ οι 13.120 αφορούσαν σε προγράμματα επιχειρηματικότητας. Τα προγράμματα αυτά είχαν ως αποτέλεσμα την πρόσληψη 108.955 ανέργων και την έγκριση 13.189 επιχειρηματικών σχεδίων ή σύσταση νέας επιχείρησης (έναρξη σε ΔΟΥ), με τον συνολικό αριθμό ωφελούμενων να ανέρχεται στους 122.144.

Η κατανομή των ωφελούμενων ανά διοικητική περιφέρεια της χώρας, εύλογα επηρεάζεται από τη συγκέντρωση του πληθυσμού σε αυτές, αλλά και τη στόχευση ορισμένων προγραμμάτων σε συγκεκριμένες περιφέρειες, με τη Δυτική Ελλάδα να βρίσκεται στην τρίτη θέση μετά την Αττική και την Κεντρική Μακεδονία με ποσοστό 10%. Συγκεκριμένα, οι ωφελούμενοι στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανήλθαν συνολικά σε 14.606 άτομα.

Αυτό το στοιχείο δείχνει πόσο ρόλο έχουν παίξει τα προγράμματα της ΔΥΠΑ στην κάθετη πτώση της ανεργίας στη Δυτική Ελλάδα, η οποία σύμφωνα με έκθεση της ΕΛΣΤΑΤ, την περίοδο 2019-2023, σημείωσε πανελλαδικό ρεκόρ με -49%, από 68.000 άτομα σε 35.000. Μάλιστα η ανεργία στη Δυτική Ελλάδα παραμένει σήμερα στο 9%, ποσοστό που την κατατάσσει στην πέμπτη καλύτερη θέση ανάμεσα στις 13 περιφέρειες της χώρας.

Βέβαια, εκτός από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, καίριο ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα έχουν διαδραματίσει και οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν σε αυτά, προσλαμβάνοντας ανέργους. Η Δυτική Ελλάδα βρίσκεται στην τρίτη θέση πανελλαδικά με ποσοστό συμμετοχής 10%, καθώς 6.128 μικρομεσαίες επιχειρήσεις επωφελήθηκαν από τα προγράμματα της ΔΥΠΑ, προσλαμβάνοντας κατά μέσο όρο 1-2 ανέργους, τους οποίους διατήρησαν στη συνέχεια στις θέσεις τους.