Δευτέρα6 Δεκεμβρίου 2021

Πάτρα

Αντώνης Σπυρόπουλος

Ο Αντώνης Σπυρόπουλος είναι ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφορικής Microlab Αιγίου.