Κυριακή14 Αυγούστου 2022

Πάτρα

Χρήστος Κορδάς

Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου – Η/Μ & Έργων Υποδομής