Σάββατο28 Ιανουαρίου 2023

Πάτρα

Η βία στο σχολικό περιβάλλον

Περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας - Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, "Η βία στο σχολικό περιβάλλον", εκδόσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Πάτρα 2014, σελ. 297
Τιμή:
10

Διαθέσιμο: Παράδοση 1 έως 3 εργάσιμες ημέρες

Περιγραφή

Η σχολική βία και ο εκφοβισμός αποτελούν αρνητικά φαινόμενα αντικοινωνικής συμπεριφοράς, οι επιπτώσεις των οποίων ξεπερνούν τα όρια της σχολικής κοινότητας και εκτείνονται σε όλα τα κοινωνικά επίπεδα. Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια, υιοθετώντας τις αρχές της συνέργειας και της συμπληρωματικότητας μεταξύ των εκπαιδευτικών δομών, αφορμάται από τη δημόσια συζήτηση που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια, ενδεικτική της ευαισθητοποίησης όχι μόνο της εκπαιδευτικής αλλά και της ευρύτερης κοινότητας, αποσκοπώντας στη διεξοδική και αξιόπιστη αποτύπωση και διαχείριση του εν λόγω φαινομένου.

<