Δυτική Αχαΐα: Ομόφωνη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου στο νομοσχέδιο για τα νερά

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την υπαγωγή της αρμοδιότητας για τα νερά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το ψήφισμα αποτελείται από πέντε σημεία και σε αυτό δηλώνεται η ομόφωνη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού.

Δυτική Αχαΐα

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας υιοθέτησε ψήφισμα σχετικά με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για την υπαγωγή της αρμοδιότητας για τα νερά στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Το ψήφισμα αποτελείται από πέντε σημεία και σε αυτό δηλώνεται η ομόφωνη αντίθεση του Δημοτικού Συμβουλίου σε κάθε απόπειρα ιδιωτικοποίησης του νερού.

Το πλήρες κείμενο του ψηφίσματος έχει ως εξής:

«Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, στη συνεδρίασή του της 20ης/3/2023 συζήτησε για το νόμο με τίτλο «Μετονομασία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας σε Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και διεύρυνση του αντικειμένου της με αρμοδιότητες επί των υπηρεσιών ύδατος και της διαχείρισης αστικών αποβλήτων, ενίσχυση της υδατικής πολιτικής» που ψηφίζεται σήμερα (21/3) από τη Βουλή.

Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί τη ψήφιση αυτού του νόμου αρνητική εξέλιξη στον τομέα της παροχής υπηρεσιών ύδατος από τις ΔΕΥΑ, όπως αυτές υφίστανται ως δημοτικά μονοπώλια με πλήρη και αποκλειστική τη σχετική αρμοδιότητα.

Πρώτον: Στον τομέα του νερού δεν υπάρχει ανταγωνισμός και πολλοί πάροχοι, όπως για παράδειγμα στην ενέργεια, και συνεπώς δεν υφίσταται ανάγκη εποπτείας, ελέγχου και ρυθμίσεων εκ μέρους μιας Ρυθμιστικής αρχής.

Δεύτερον: Σύμφωνα με το νόμο που ψηφίζεται η νέα Ρυθμιστική Αρχή αποκτά αρμοδιότητες αναδιοργάνωσης των υπηρεσιών ύδατος με συγχωνεύσεις και συνενώσεις των παρόχων ως αποκλειστική δυνατότητα. Η πρόβλεψη αυτή προσκρούει ευθέως στο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ΔΕΥΑ που τις θέλει να ιδρύονται και να ανήκουν εξ ολοκλήρου στους οικείους Δήμους.

Τρίτον: Με το νόμο παρέχονται στη νέα Ρυθμιστική Αρχή αρμοδιότητες πιστοποίησης των ΔΕΥΑ, συγχωνεύσεων και συνενώσεών τους, αξιολόγησης της διαχειριστικής τους επάρκειας, επιβολής υπέρογκων προστίμων, ενώ παραβλέπεται το γεγονός ότι οι ΔΕΥΑ είναι κοινωφελείς, μη κερδοσκοπικές επιχειρήσεις που λειτουργούν με ανταποδοτικότητα.

Τέταρτον: Για όλους αυτούς τους λόγους το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει την αντίθεσή του προς τον υπό ψήφιση νόμο αυτό και διατυπώνει τις επιφυλάξεις του για το ενδεχόμενο να οδηγήσει σταδιακά σε ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Δυτικής Αχαΐας θα εναντιωθεί σε κάθε τέτοια εξέλιξη. Το Δημοτικό Συμβούλιο θεωρεί ότι το νερό είναι κοινωνικό αγαθό που πρέπει να παρέχεται από τους Δήμους στους δημότες σε επαρκείς ποσότητες, άριστη ποιότητα και φθηνές τιμές.

Πέμπτον: Το Δημοτικό Συμβούλιο δεν παραβλέπει τα προβλήματα των ΔΕΥΑ γενικώς και ιδιαίτερα της ΔΕΥΑΔ. Διεκδικεί όμως την επίλυση αυτών των προβλημάτων με την ενίσχυση των ΔΕΥΑ με προσωπικό και πόρους ώστε να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πλήρως στις ανάγκες των δημοτών. Ταυτόχρονα το Σώμα ζητάει την επιδότηση του αυξημένου ενεργειακού κόστους που αντιμετωπίζει η ΔΕΥΑΔ.

Τέλος, το Δημοτικό Συμβούλιο ζητάει να εξεταστεί η δυνατότητα διάθεσης των υδατικών περισσευμάτων του φράγματος Πείρου για ανάγκες άρδευσης ενώ επαναλαμβάνει την επείγουσα ανάγκη έναρξης εργασιών για την εκτροπή των υδάτων από το φράγμα του Πηνειού προς τον κάμπο της Δυτικής Αχαΐας».