Εκεί που έφτασαν

Στην πολιτική δεν υπάρχει δικαιοσύνη. Οι περιστάσεις και η ιστορία παίρνουν αποφάσεις με δικούς τους, χαοτικούς κανόνες. Μπορεί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να αδικείται από επιθέσεις, μπορεί κι όχι.

Το βέβαιο είναι ότι οι τριγμοί, το πλήθος και το εκτόπισμα παραγόντων με απερίφραστη αμφισβήτηση ή έδειξαν πόρτα στην ηγεσία, επιβάλλουν πρωτοβουλίες για τακτοποίηση των λογαριασμών, που άνοιξαν. Δεν είναι μόνο ζήτημα προσώπων, είναι και κατευθύνσεων. Σίγουρα δεν δείχνει να περπατάει η αρχή του ενός ανδρός.

Ο εκάστοτε αρχηγός δεν αποτελεί ιερή αγελάδα. Αλλά ούτε και η πολυαρχία εγγυάται καλύτερο αποτέλεσμα. Επαναβεβαιώνεται το λαϊκό ρηθέν «κακό χωριό τα λίγα σπίτια»!