Έγγραφο Ράμμου στον Τσιάρα για τις παρακολουθήσεις – Τι ζητά 

Ο κ. Ράμμος με το έγγραφο του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης ζητάει να γνωρίζει την ακριβή διαδικασία για να υποβάλλει τα αιτήματα που τυχόν φτάσουν στην ΑΔΑΕ καθώς πλέον η Αρχή, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα.

ADAE

Ο επικεφαλής της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών, Χρήστος Ράμμος, Με έγγραφο του, προς τον υπουργό Δικαιοσύνης, Κώστα Τσιάρα, ζητά να ενημερωθεί για τη διαδικασία, που προβλέπει ο νόμος της κυβέρνησης για την διαχείριση αιτημάτων πολιτών σχετικά με την παρακολούθηση των τηλεφωνικών τους κι όχι μόνο συνδιαλέξεων.

Μετά τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, η αρμοδιότητα διαχείρισης των αιτημάτων πολιτών για παρακολουθήσεις ανήκει, όχι όπως μέχρι πρότινος στην ΑΔΑΕ, αλλά σε Τριμελές Οργανο, αποτελούμενο από τους εισαγγελείς που υπηρετούν στην ΕΥΠ και τον πρόεδρο της ΑΔΑΕ ως απλό μέλος.

Ο κ. Ράμμος με το έγγραφο του προς τον υπουργό Δικαιοσύνης ζητάει να γνωρίζει την ακριβή διαδικασία για να υποβάλλει τα αιτήματα που τυχόν φτάσουν στην ΑΔΑΕ καθώς πλέον η Αρχή, δεν έχει αυτή την αρμοδιότητα.

Στον πρόσφατο νόμο στηρίχθηκε καιη γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ισίδωρου Ντογιάκου που έκρινε ότι η ΑΔΑΕ δεν έχει πλέον αρμοδιότητα διαχείρισης αιτημάτων των πολιτών για ενημέρωση περί παρακολούθησης τους για λόγους εθνικής ασφάλειας.

Aναλυτικά το έγγραφο του κ. Ράμμου έχει ως εξής: «Δεδομένου ότι από την ως άνω διατύπωση του νόμου δεν προβλέπονται οι διαδικαστικές λεπτομέρειες εφαρμογής στην πράξη της διαδικασίας διαβίβασης εκ μέρους της Α.Δ.Α.Ε. του αιτήματος του θιγόμενου, σας παρακαλούμε να μας ενημερώσετε αν θα υπάρχει κάποια ειδική γραμματεία στις ως άνω υπηρεσίες (Ε.Υ.Π. και Δ.Α.Ε.Ε.Β.) η οποία θα είναι αρμόδια να λαμβάνει το σχετικό αίτημα που θα διαβιβάζεται σε αυτήν από την Α.Δ.Α.Ε. Επίσης, θα θέλαμε να μας γνωστοποιήσετε εν γένει όλες τις διαδικαστικές λεπτομέρειες που θα είναι απαραίτητες για την έναρξη εφαρμογής και την υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας».