Επιστολή Πελετίδη στον πρόεδρο της ΚΕΔΕ: Στο επίκεντρο το θέμα των προβλημάτων στην ανακύκλωση

Τι αναφέρει στην επιστολή του ο δήμαρχος Πατρέων.

Πελετίδη

Ο Δήμαρχος Πατρέων και μέλος του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ για την Λαϊκή Συσπείρωση, Κώστας Πελετίδης, απέστειλε στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ Λάζαρο Κυρίζογλου και τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. επιστολή, με την οποία ζητά να μπει προς συζήτηση στην συνεδρίαση της 30ης Μαΐου, το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών.

Ολόκληρη η επιστολή

Κύριε Πρόεδρε

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Θα σας παρακαλούσα να εισάγετε προς συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο της 30-05-2024 το θέμα της επίλυσης των προβλημάτων που έχουμε στον τομέα της ανακύκλωσης συσκευασιών. Όλοι γνωρίζουμε ότι η ανακύκλωση συσκευασιών είναι σε κατάρρευση με βασική ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και της διοίκησης του ΕΟΑΝ. Η εισφοροδιαφυγή των υπόχρεών εταιρειών ήταν και συνεχίζει να είναι τεράστια πράγμα που επιδεινώθηκε με τις αποφάσεις της διοίκησης του ΕΟΑΝ που είναι σε βάρος της ΕΕΑΑ Α.Ε. και ευνοεί στην κατανομή των εισφορών το «ανταγωνιστικό» σύστημα της Ανταποδοτικής που επιπλέον επιχορηγήθηκε με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για τα «σπιτάκια» που συλλέγουν το «αφρό» των συσκευασιών.

Με την ανοχή ή και ενθάρρυνση της κυβέρνησης, η ΕΕΑΑ Α.Ε. δεν ανανεώνει τις συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση συσκευασιών για πολλά χρόνια και προτείνει στους δήμους λεόντειες συμβάσεις που είναι χειρότερες ακόμη και από τις τύπου Β αφού στο Δήμο Πάτρας δεν προβλέπεται η παροχή κάδων και απορριμματοφόρων. Το προβλεπόμενο τίμημα προς τους Δήμους καλύπτει ένα πολύ μικρό του κόστους συλλογής, μεταφοράς και επεξεργασίας των ανακυκλώσιμων. Τέλος ένας κρατικός φορέας με τις γνωστές διαδικασίες, όπως ο δήμος δεν είναι δυνατό να εμπορεύεται τα ανακυκλώσιμα, που οι τιμές τους παίζονται στο χρηματιστήριο. Είναι άδικο και προκλητικό να χαρατσώνονται οι δημότες που δεν ευθύνονται για το βάλτωμα της ανακύκλωσης, όταν είναι φανερή η ασυλία που παρέχουν οι κυβερνήσεις στις υπόχρεες εταιρείες.

Παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες μας προς το ΥΠΕΝ, τις συσκέψεις δημάρχων και εκθέσεις της ΚΕΔΕ η κυβέρνηση της ΝΔ και η διοίκηση του ΕΟΑΝ δεν έχει πάρει κανένα μέτρο για την εισφοροδιαφυγή ή /και την χρηματοδότηση της ανακύκλωσης παρά τις υποσχέσεις και τις ανακοινώσεις του Γ.Γ. κ. Γραφάκου. Η κυβέρνηση της Ν.Δ. δεν λαμβάνει τα μέτρα να εφαρμοσθεί η νομοθεσία που και η ίδια ψήφισε μαζί με άλλα κυβερνητικά κόμματα.

Όπως προκύπτει από το νόμο 4819/2021, στο πλαίσιο της «διευρυμένης ευθύνης» το συνολικό κόστος της ανακύκλωσης από την συλλογή μέχρι την διαλογή και την διάθεση πρέπει να καλύπτεται από τους παραγωγούς. Συγκεκριμένα στο άρθρο 9, παρ. 3. Οι χρηματικές εισφορές που καταβάλλονται από τον υπόχρεο της παρ. 1 του άρθρου 11 στο ΣΣΕΔ, για τη συμμόρφωσή του με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού: αα) κόστος των εργασιών χωριστής συλλογής και συνακόλουθης μεταφοράς και επεξεργασίας των αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένης της επεξεργασίας που απαιτείται για την επίτευξη των ενωσιακών στόχων διαχείρισης των αποβλήτων…. Επίσης η Οδηγία (Ε.Ε.) 2018/851 προβλέπει ότι «…οι παραγωγοί των προϊόντων φέρουν οικονομική ή οικονομική και οργανωτική ευθύνη για τη διαχείριση του σταδίου του κύκλου ζωής ενός προϊόντος κατά το οποίο το προϊόν καθίσταται απόβλητο, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων χωριστής συλλογής, διαλογής και επεξεργασίας…»

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Δεν μπορούμε να μένουμε στις διαπιστώσεις, να συντάσσουμε εκθέσεις που δείχνουν την δραματική κατάσταση της ανακύκλωσης συσκευασιών. Η ΚΕΔΕ είναι μεγαλομέτοχος της ΕΕΑΑ Α.Ε. και συμμετέχει στο Δ.Σ. του ΕΟΑΝ. Είναι η ώρα της δράσης, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση με πράξεις την υλοποίηση όσων περιλαμβάνονται στην έκθεση της αρμόδιας επιτροπής μας. Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφασίζει να οργανώσει πανελλαδική καμπάνια ενημέρωσης του λαού. Να κάνει μαζική παράσταση διαμαρτυρίας στο ΥΠΕΝ με βασική κατεύθυνση την κεντρική λειτουργία αξιόπιστου συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών σε πρώτη φάση και μεσοπρόθεσμα όλων των ανακυκλώσιμων, και μέχρι τότε την (αναστολή) κατάργηση του τέλους ταφής. Άμεσα να απαιτήσουμε την εφαρμογή των μέτρων που περιλαμβάνονται στην από 1/8/2023 έκθεση της αρμόδιας επιτροπής της ΚΕΔΕ.

Το Δ.Σ. της ΚΕΔΕ αποφασίζει

• Καλεί την κυβέρνηση, να εφαρμόσει την νομοθεσία που η ίδια και οι προηγούμενες ψήφισαν και να σταματήσει η ασυλία των εταιρειών παραγωγής συσκευασμένων προϊόντων.

• Η κυβέρνηση να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης.

• Να θέσει σε άμεση εφαρμογή αυστηρά μέτρα αντιμετώπισης της υψηλής εισφοροδιαφυγής, όπως:

– Διασύνδεση του ΓΕΜΗ και με Εθνικό Μητρώο Παραγωγών του ΕΟΑΝ
– Επιβολή προστίμων σε γνωστές περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής με δημοσιοποίηση.
– Εφαρμογή της υποχρέωσης των αλυσίδων λιανικής πώλησης να μην έχουν στα ράφια τους προϊόντα Παραγωγών που εισφοροδιαφεύγουν.
– Η βεβαίωση συμμετοχής σε σύστημα να περιληφθεί στις προϋποθέσεις εισαγωγών από τρίτες χώρες.
– Να καλυφθούν τώρα τα κενά χρηματοδότησης της ΕΕΑΑ που προέκυψαν εξαιτίας της μεγάλη εισφοροδιαφυγής.

• Η ΕΕΑΑ ΑΕ (εταιρεία που ελέγχεται από μεγαλοπαραγωγούς συσκευασιών) να αναλάβει την συνολική ευθύνη υλοποίησης των υποχρεώσεων των παραγωγών όπως προκύπτει από τη νομοθεσία (συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των ανακυκλώσιμων συσκευασιών).