Επιταγή ακρίβειας 250 ευρώ: Ποιοι ΑΦΜ μπορούν να υποβάλουν σήμερα αίτηση

Δικαιούχοι της επιταγής ακρίβειας είναι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις.

επιταγή ακρίβειας

Συνεχίζεται η υποβολή αιτήσεων για την επιταγή ακρίβειας  ύψους 250 ευρώ των μη επιδοτούμενων μακροχρόνια ανέργων. Σημειώνεται δε πως έως σήμερα στις 23:59 μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την επιταγή οι μη επιδοτούμενοι μακροχρόνια άνεργοι των οποίων ο ΑΦΜ  λήγει σε  5, 6, 7, 8, 9, ενώ αύριο μπορούν να κάνουν αίτηση  όλα τα ΑΦΜ έως τις 23:59

 Οι δικαιούχοι
Δικαιούχοι είναι οι μακροχρόνια άνεργοι που πληρούν όλες τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  • Να ήταν εγγεγραμμένοι στο μητρώο της ΔΥΠΑ για διάστημα πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022
  • Να μην είναι δικαιούχοι άλλης παροχής, επιδόματος, βοηθήματος ή ενίσχυσης της ΔΥΠΑ, του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, των οικονομικών παροχών που χορηγούνται σε άτομα με αναπηρία ή του Επιδόματος Παιδιού
  • Να πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια του Επιδόματος Θέρμανσης 2021, κατά το φορολογικό έτος 2021, δηλαδή έως 14.000 ευρώ για άγαμους, 20.000 ευρώ για έγγαμους προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, ή 23.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Η διαδικασία για την καταβολή της ενίσχυσης έχει ως εξής:

Οι δυνητικά δικαιούχοι εισέρχονται στην πλατφόρμα με τους κωδικούς TaxisNet στη διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/anergia/ektakte-oikonomike-eniskhuse-se-makrokhronia-anergous

Καταχωρούν ή επικαιροποιούν τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (IBAN) για την καταβολή της ενίσχυσης, καθώς και την οικογενειακή κατάσταση
Η ΔΥΠΑ ελέγχει την πλήρωση των προϋποθέσεων μέσω διασταύρωσης με τα στοιχεία αρμόδιων φορέων (ΑΑΔΕ, ΗΔΙΚΑ, ΓΓΠΣΔΔ)

Η καταβολή της ενίσχυσης γίνεται αυτόματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, οι οποίοι πιστώνονται εντός 3 εργάσιμων ημερών.

Επισημαίνεται ότι μόνο όσοι ήταν μακροχρόνια άνεργοι πάνω από 12 και έως 24 μήνες στις 30.11.2022 μπορούν να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να καταχωρίσουν ΙΒΑΝ. Δεν απαιτείται η υποβολή δικαιολογητικών και δεν υπάρχει κανένας λόγος προσέλευσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) της ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε τον ιστότοπο www.dypa.gov.gr