Φορολογικές δηλώσεις 2023: Ανοιξε το taxisnet για την υποβολή τους – Δείτε τι πρέπει να γνωρίζετε

Άνοιξε η ηλεκτρονική πύλη Taxisnet για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων για 8,9 έκατ. φορολογούμενους.

Φορολογικές δηλώσεις

Η ΑΑΔΕ άνοιξε την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων αποκαλύπτοντας ταυτόχρονα τα νέα φορολογικά έντυπα (Ε1, Ε2,Ε3) και την απόφαση με την οποία παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης.

Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων λήγει κανονικά στις 30 Ιουνίου 2023, ενώ η εξόφληση του φόρου εισοδήματος των φυσικών προσώπων, που θα προκύψει από την εκκαθάριση, θα γίνει σε 8 ισόποσες μηνιαίες δόσεις. Η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την 31η Ιουλίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επτά επόμενων μηνών.

Φορολογικές δηλώσεις 2023: Οι καινοτομίες που φέρνει η ΑΑΔΕ – Ποιες είναι οι αλλαγές

Η καταβολή του φόρου, που προσδιορίζεται από δηλώσεις φορολογουμένων που συμμετέχουν σε νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που τηρούν απλογραφικά βιβλία, γίνεται σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 και η καθεμία από τις επόμενες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων μηνών.

Αν οι φορολογούμενοι επιλέξουν να καταβάλλουν εφάπαξ το ποσό έως τις 31 Ιουλίου 2023 θα έχουν έκπτωση 3%.

Επισημαίνεται ότι τα εκκαθαριστικά σημειώματα θα εκδίδονται άμεσα από την ΑΑΔΕ με την οριστικοποίηση και την ηλεκτρονική υποβολή των δηλώσεων και τυχόν χρεωστικά υπόλοιπα φόρου που θα αναγράφουν θα πρέπει να εξοφληθούν είτε εφάπαξ, με έκπτωση 3% έως το τέλος Ιουλίου, είτε σε 8 μηνιαίες δόσεις, από τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους έως τον Φεβρουάριο του 2024. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι δεν θα βεβαιώνεται ποσό πρόσθετου φόρου εισοδήματος για καταβολή, εφόσον αυτό δεν υπερβαίνει τα 30 ευρώ ανά σύζυγο, ενώ δεν θα επιστρέφεται στον φορολογούμενο ποσό φόρου μικρότερο των 5 ευρώ ανά σύζυγο.

Οι αλλαγές στο Ε1

Oι 3 βασικές αλλαγές στο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης είναι, αναλυτικά, οι εξής:

1. Στον πίνακα 7 του νέου εντύπου Ε1 της φορολογικής δήλωσης θα υπάρχει ένα νέο ζεύγος κωδικών στους οποίους θα είναι προσυμπληρωμένα από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) τα ποσά που δαπάνησαν το 2022 οι φορολογούμενοι για να εξοφλήσουν με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής τις αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών. Σκοπός της συμπλήρωσης των συγκεκριμένων δαπανών στους νέους αυτούς κωδικούς είναι να υπολογιστεί, για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, μια έξτρα έκπτωση φόρου εισοδήματος που μπορεί να φθάνει και μέχρι τα 2.200 ευρώ

Την πρόσθετη αυτή έκπτωση φόρου δικαιούται να λάβει στο εκκαθαριστικό της φετινής φορολογικής δήλωσης κάθε πολίτης, ο οποίος κατά τη διάρκεια του 2022 πλήρωσε, με πιστωτικές ή χρεωστικές ή προπληρωμένες κάρτες ή μέσω e-banking ή άλλων μεθόδων ηλεκτρονικής πληρωμής, τις αμοιβές προς τις παρακάτω κατηγορίες επαγγελματιών παροχής υπηρεσιών:

α) Κτηνιάτρους

β) Υδραυλικούς

γ) Ψυκτικούς

δ) Συντηρητές θέρμανσης

ε) Ηλεκτρολόγους

στ) Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες μόνωσης, τοιχοποιίας, σοβατίσματος, τοποθέτησης πλακιδίων

ζ) Ξυλουργούς

η) Επιτηδευματίες που εκτελούν εργασίες τοποθεσίας στέγης και παραθύρων λαμαρίνας κ.λπ

θ) Επιτηδευματίες που πραγματοποιούν εργασίες σκυροδέματος

ι) Κομμωτές, κουρείς ια) Αισθητικούς και ιδιοκτήτες καταστημάτων ομορφιάς ιβ) Εργολάβους κηδειών ιγ) Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες μασάζ ή και λοιπές υπηρεσίες φυσικής ευεξίας ιδ) Επιτηδευματίες που παρέχουν υπηρεσίες καθαρισμού και οικιακές υπηρεσίες ιε) Φωτογράφους ιστ) Σχολάρχες χορού, χοροδιδασκάλους ιζ) Επιτηδευματίες που εκμεταλλεύονται γυμναστήρια ή και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες ελεύθερου χρόνου. ιη) Επαγγελματίες της υγείας που παρέχουν προσωπική φροντίδα και νοσηλεία (εξαιρούνται νοσοκομειακές δραστηριότητες) ιθ) Δικηγόρους

κ) Ιδιοκτήτες νηπιαγωγείων, νηπιαγωγούς, παιδαγωγούς.

Το συνολικό ποσό των δαπανών για αμοιβές προς τις παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών θα είναι προσυμπληρωμένο από την ΑΑΔΕ σε νέο ζεύγος κωδικών του πίνακα 7 του εντύπου Ε1. Δηλαδή θα αναγράφεται στον έναν κωδικό ένα ποσό για τον υπόχρεο και στον άλλο κωδικό ένα άλλο ποσό για τη σύζυγο ή το έτερο μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Το ποσό που θα είναι προσυμπληρωμένο στον κωδικό για το κάθε άτομο-φορολογούμενο θα αντιστοιχεί στις δαπάνες που έγιναν στο όνομά του με τις δικές του κάρτες ή μέσω των δικών του τραπεζικών λογαριασμών. Τα δεδομένα για τις δαπάνες αυτές θα τα έχουν αποστείλει ηλεκτρονικά στην ΑΑΔΕ τράπεζες στις οποίες έχουν εκδοθεί οι κάρτες και έχουν ανοιχτεί οι λογαριασμοί των φορολογουμένων.

Στο προσυμπληρωμένο ποσό ο κάθε φορολογούμενος θα μπορεί να προσθέσει κι άλλες δαπάνες προς τις 20 παραπάνω κατηγορίες επιτηδευματιών που δεν θα τις έχει καταγράψει η ΑΑΔΕ. Κατά την εκκαθάριση της κάθε φορολογικής δήλωσης δεν θα μπορεί να γίνει μεταφορά ποσού από τον έναν σύζυγο στον άλλο ή από το ένα μέρος συμφώνου συμβίωσης στο άλλο.

Από το ποσό που θα αναγράφεται σε καθέναν από τους δύο αυτούς νέους κωδικούς, η ΑΑΔΕ θα υπολογίζει, για κάθε φορολογούμενο ξεχωριστά, το 30% και θα το αφαιρεί από το συνολικό εισόδημά του, το οποίο προέρχεται από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες και ακίνητα. Το ανώτατο ποσό της έκπτωσης από το εισόδημα κάθε φορολογουμένου δεν θα μπορεί να υπερβεί τα 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι στην κλίμακα φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων ο ανώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται αυτή τη στιγμή σε 44%, το ανώτατο ποσό έκπτωσης φόρου που θα προκύπτει για κάθε φορολογούμενο ο οποίος έχει κάνει χρήση του συγκεκριμένου μέτρου για το 2022, φθάνει τα 2.200 ευρώ (5.000 ευρώ Χ 44%).

Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλυτέρων των 50.000 ευρώ η έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, για λόγους τεχνικούς που σχετίζονται με τους κανόνες υπολογισμού του αναλογούντος φόρου εισοδήματος, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013).

Ειδικότερα, από την εφαρμογή του παραπάνω μέτρου και τον αυτόματο υπολογισμό της έκπτωσης στα φετινά εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο:

* Έως 450 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.

* Έως 1.100 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 10.000,01 έως 20.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.

* Έως 1.400 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 20.000,01 έως 30.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.

* Έως 1.800 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα από 30.000,01 έως 40.000 ευρώ προερχόμενο από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές – αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.

* Έως 2.200 ευρώ αν το 2022 είχαν εισόδημα άνω των 40.000 ευρώ από μισθούς, συντάξεις, επιχειρηματικές-αγροτικές δραστηριότητες ή και ακίνητα.

Σε ορισμένες, όμως, περιπτώσεις ετήσιων εισοδημάτων από μισθούς ή συντάξεις ύψους άνω των 40.000 ευρώ και όχι μεγαλυτέρων των 50.000 ευρώ η ετήσια έκπτωση φόρου εισοδήματος θα μπορεί να φθάσει έως και τα 2.300 ευρώ, όπως ήδη προαναφέραμε.

2. Στον πίνακα 7 του νέου εντύπου Ε1 έχει προστεθεί ένα ακόμη ζεύγος κωδικών στο οποίο θα πρέπει να συμπληρωθούν τα ποσά που πλήρωσαν με ηλεκτρονικά μέσα οι φορολογούμενοι το 2022 για αμοιβές σε 8 κατηγορίες επαγγελματιών υγείας και συγκεκριμένα σε ιατρούς, οδοντιάτρους, ορθοδοντικούς, οστεοπαθητικούς, χειροπράκτες, οφθαλμίατρους, χειροποδιστές και ποδολόγους. Οι δαπάνες αυτές θα πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά, καθώς φέτος για πρώτη φορά μετρούν εις διπλούν για την κάλυψη του 30% του ατομικού εισοδήματος κάθε φορολογουμένου και την αποφυγή πληρωμής επιπλέον φόρου 22%.

3. Στον πίνακα 2 του νέου εντύπου Ε1 υπάρχει ένα ακόμη νέο ζεύγος κωδικών που θα αφορά τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις οι οποίες αύξησαν, στο τελευταίο τρίμηνο του 2022, τις θέσεις πλήρους απασχόλησης του προσωπικού τους. Σε καθέναν από τους κωδικούς αυτούς ο υπόχρεος ή και η σύζυγος, εφόσον έχουν ατομική επιχείρηση με ακαθάριστα έσοδα μέχρι 2.000.000 ευρώ κι έχουν αυξήσει τις θέσεις πλήρους απασχόλησης προσλαμβάνοντας νέους εργαζόμενους στο τελευταίο τρίμηνο του 2022 θα πρέπει να κλικάρουν δίπλα από την ένδειξη «ΝΑΙ» προκειμένου να απαλλαγούν από το τέλος επιτηδεύματος των 400-650 ευρώ για τη χρήση του 2022.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop whatsapp Pelop