Φουσέκης: «Οι ανάγκες μας σε εγκαταστάσεις υπερκαλύπτονται»

image 618733
Ψύχραιμη, συναινετική, δίχως ακρότητες και δίχως στρογγυλέματα, απολύτως επιστημονική και με ισχυρή επιχειρηματολογία η θέση του αναπληρωτή Καθηγητή Φυσικοθεραπείας και προέδρου του Τμήματος Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών, Κώστα Φουσέκη.
Ο κ. Φουσέκης, ο οποίος παρεμπιπτόντως έχει ως πλήρη επαγγελματική βάση το Αίγιο και μόνο ως βάση διαμονής την Πάτρα, μιλάει αποκλειστικά στην «ΠτΔ» για το θέμα που έχει προκύψει με την πιθανότητα μετακόμισης του Τμήματος στην Πάτρα και τοποθετείται ευθέως και ξεκάθαρα.
Εάν ερωτηθείτε από τη Σύγκλητο, που θα πάρει την τελική απόφαση-εισήγηση προς το υπουργείο, ποια θα είναι η θέση σας επί του θέματος; Παραμονή του Τμήματος στο Αίγιο ή μετακόμισή του στην Πάτρα;

Για τέτοια σημαντικά θέματα στρατηγικού σχεδιασμού η απόφαση του Τμήματος θα βασιστεί σε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, στην οποία μετέχουν τα μέλη ΔΕΠ και ΕΕΠ του Τμήματος. Δεν θα ήθελα να προκαταλάβω την απόφαση αυτή, εκφράζοντας την προσωπική μου άποψη, αλλά αυτό που μπορώ να δηλώσω ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τις εγκαταστάσεις και τη λειτουργία του τμήματος στο Αίγιο.

Αν η τελική απόφαση ήταν στο χέρι σας, έστω δηλαδή, υποθετικά, ότι σας καλούσε ο υπεύθυνος του υπουργείου και ζητούσε την άποψή σας, δεσμευόμενος ότι αυτή θα μετρήσει καταλυτικά, τι θα του απαντούσατε;
Θα του μετέφερα την απόφαση του Τμήματός μου και όχι την προσωπική μου άποψη. Προσωπικά θα του ανέφερα ότι οι μεγάλες ανάγκες του Τμήματος Φυσικοθεραπείας σε επίπεδο εγκαταστάσεων, με βάση τα πολλά προγράμματα σπουδών που υποστηρίζει (3 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και 4 προγράμματα ΚΕΔΙΒΙΜ) και με βάση τον μεγάλο αριθμό των ενεργών φοιτητών του (>700), υπερκαλύπτονται από τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αίγιο. Επιπλέον θα υπογράμμιζα ότι ο Δήμος Αιγιαλείας από την ίδρυση του Τμήματος στέκεται σημαντικός αρωγός στις προσπάθειές του.
Αν τελικά αποφασιστεί η μεταφορά του Τμήματος, εκτιμάτε ότι θα ζημιωθεί το Αίγιο ή το ίδιο το Τμήμα;
Σε μια πιθανή μετακίνηση του Τμήματος στην Πάτρα, το Αίγιο θα ζημιωθεί ιδιαίτερα καθώς θα απολέσει τα οφέλη που πηγάζουν από τη φιλοξενία ενός δυναμικού και επιτυχημένου ακαδημαϊκού Τμήματος τόσο σε επίπεδο οικονομίας όσο και πνευματικής ανάπτυξης. Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας δεν θα ζημιωθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα μεταφερθεί σε αντίστοιχες εγκαταστάσεις που θα καλύπτουν τις ανάγκες του.
Για έναν φοιτητή του Τμήματος, τι είναι πιο ωφέλιμο, για τις σπουδές του, για τις γνώσεις του, για την απόκτηση εμπειριών; Να μείνουν ως έχουν τα πράγματα ή να γίνει η μεταφορά;
Τα βασικά εχέγγυα για μια επιτυχή φοίτηση ενός φοιτητή είναι η επάρκεια και η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού, η επάρκεια αιθουσών διάλεξης, ερευνητικού εξοπλισμού και εργαστηρίων και η εύκολη πρόσβαση στην κλινική και πρακτική του άσκηση, τα οποία καλύπτονται σε σημαντικό βαθμό από τη λειτουργία του Τμήματος στο Αίγιο. Οσον αφορά στο τελευταίο, θα πρέπει να αναφέρω ότι οι φοιτητές του Τμήματος Φυσικοθεραπείας πραγματοποιούν την κλινική τους άσκηση και στα 3 μεγάλα νοσοκομεία της περιοχής (Νοσοκομείο Αιγίου, Ρίου και Αγίου Ανδρέα), οπότε οποιαδήποτε και να είναι η χωροθέτηση του Τμήματος Φυσικοθεραπείας θα υφίσταται πάντα η ανάγκη για μεταφορά των φοιτητών σε αυτές τις δομές.
Τι απαντάτε σε όσους ισχυρίζονται πως τα κριτήρια βάσει των οποίων εκφράζουν άποψη δημοτικές και περιφερειακές αρχές είναι περισσότερο τοπικιστικά-πολιτικά, ενώ τα αντίστοιχα της Επιτροπής του Πανεπιστημίου και της Συγκλήτου είναι αμιγώς ακαδημαϊκά; Μπορούν να «παντρευτούν» αυτά τα δύο;
Ο ακαδημαϊκός χάρτης της χώρας έχει δημιουργηθεί τα προηγούμενα χρόνια πάνω σε κάποια δεδομένα και στοχεύσεις οι οποίες περιλαμβάνουν και την ενίσχυση κάποιων περιοχών και πόλεων με τη δημιουργία Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στα πλαίσια όμως του απαραίτητου εξορθολογισμού αυτού του χάρτη κανένας δεν αμφιβάλλει ότι θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές καθώς απόψεις «κάθε χωριό και μια σχολή» είναι πλέον αναχρονιστικές. Αυτές οι αλλαγές θα πρέπει να βασίζονται σε κριτήρια εύρυθμης λειτουργίας και βιωσιμότητας των Τμημάτων και δεν θα πρέπει να αποτελούν τροχοπέδη της εξέλιξής τους.
Τόσο η πρόταση της Επιτροπής Στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως και όλες οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών, ασφαλώς και βασίζονται σε αμιγώς ακαδημαϊκά κριτήρια.
Τα κριτήρια των δημοτικών και περιφερειακών αρχών βασίζονται δικαίως σε τοπικιστικά και πολιτικά δεδομένα καθώς έχουν την ευθύνη της συνολικής ανάπτυξης των πόλεων και της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας γενικότερα. Με βάση τα παραπάνω, το ζητούμενο της ισομερούς ανάπτυξης και ενίσχυσης όλων των πόλεων της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εν μέρει βασίζεται και στη λειτουργία σημαντικών Τμημάτων ή Σχολών του Πανεπιστημίου Πατρών σε αυτές. Προσωπική μου άποψη είναι ότι είναι απαραίτητες οι συνεργασίες μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και των Δήμων της απ’ τη μια, και του Πανεπιστημίου Πατρών απ’ την άλλη, καθώς αυτές οι συνεργασίες μπορούν να ενισχύσουν τις δομές του Πανεπιστημίου Πατρών το οποίο με τη σειρά του συνεπικουρεί σημαντικά σε επίπεδο κοινωνικής προσφοράς (Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και άλλες κοινωνικές δομές του) αλλά και επιστημονικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.

Τι είναι αυτό που κάνει ως τώρα τόσο ελκυστικό το Τμήμα σας, ώστε να τραβάει και μεγάλο αριθμό μεταπτυχιακών φοιτητών;
Είμαστε πολύ περήφανοι και για τα δυο μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Φυσικοθεραπείας τα οποία αποτελούν και τα πιο πετυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα Φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα, με κριτήριο τη ζήτηση που έχουν. Συγκεκριμένα θα αναφέρω ότι το «ΠΜΣ στη Θεραπευτική Ασκηση» παρόλο που έχει δίδακτρα φοίτησης, δέχθηκε φέτος πάνω από 100 αιτήσεις από φυσικοθεραπευτές της Ελλάδας και του εξωτερικού για την κάλυψη 30 θέσεων μεταπτυχιακών φοιτητών. Οι παράγοντες που συνέβαλαν σε αυτήν τη σημαντική ακαδημαϊκή επιτυχία περιλαμβάνουν α) το γνωστικό αντικείμενο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, β) την ποιότητα του Εκπαιδευτικού προσωπικού που αποτελείται από ακαδημαϊκούς εγνωσμένης αξίας με υψηλή επιστημονική αναγνώριση και δημοσιεύσεις, γ) τις εργαστηριακές υποδομές του Τμήματος και σημαντικότερο δ) το γεγονός ότι το ΠΜΣ λειτουργεί υπό την ευθύνη και υποστήριξη του Πανεπιστημίου Πατρών, ενός ακαδημαϊκού Ιδρύματος μεγάλου διαμετρήματος.
ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΕΡΓΑΝΕΛΑΚΗ

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

RAPID 1
collage 48 e1627044465171
apagorefsi kikloforias kosmos exo me maska
atm xalkidona