Η «χιονοστιβάδα» έργων στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων – Πώς αλλάζει… προσεχώς

Το Ελεγκτικό Συνέδριο άνοιξε τον δρόμο για την υλοποίηση του πρώτου σχεδίου αναβάθμισης των υποδομών. Η πρώτη φάση αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, προβλέπει έργα προϋπολογισμού 22.630.000 ευρώ.

Η «χιονοστιβάδα» έργων στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων - Πώς αλλάζει... προσεχώς

Το «όλα έχουν καλώς», για την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας και εξοπλισμού για την αναβάθμιση, βελτίωση και εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων, έδωσε στις 31 Ιανουαρίου το ΣΤ΄Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Πρόκειται για μια εξέλιξη που, όπως αποκάλυψε χθες η εφημερίδα «Πελοπόννησος», βάζει τέλος σε μια δικαστική διαμάχη, η οποία καθυστέρησε για μήνες την εξέλιξη των έργων αναβάθμισης του Χιονοδρομικού Κέντρου Καλαβρύτων και οι οποίες αν όλα εξελιχθούν ομαλά, αναμένεται να έχουν υλοποιηθεί μέχρι τον επόμενο χειμώνα.

Κυβερνητικό «σοκ» στην Αχαΐα – Πάνω από 70 εκατ. ευρώ για έργα στο Χιονοδρομικό Καλαβρύτων

Το κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου έκρινε ότι τα υποβληθέντα στοιχεία για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας και της οικονομικότητας της ελεγχόμενης σύμβασης είναι επαρκή. Ως εκ τούτου, κρίνει ότι δεν συντρέχουν ουσιώδεις νομικές πλημμέλειες, που κωλύουν τη σύναψη και την υπογραφή του υποβληθέντος για έλεγχο σχεδίου σύμβασης.

Μάλιστα, το έγγραφο που απευθύνεται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, κάνει γνωστό ότι μπορεί να προβεί άμεσα στην υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης, χωρίς να αναμένει την πάροδο της 15θημερης προθεσμίας, δεδομένου ότι, κατά της Πράξης αυτής δεν προβλέπεται άσκηση προσφυγής ανάκλησης.

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

Η εξέταση του προσχεδίου της σύμβασης έγινε γιατί δεν προέκυπτε από τα στοιχεία του φακέλου και, ιδίως, από το έγγραφο του προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικών Εργων, αναλυτική τεκμηρίωση της εκτιμώμενης τιμής μονάδας για κάθε είδος από τα προμηθευόμενα, καθώς και για τις προβλεπόμενες εργασίες, όπως αναφέρονται αναλυτικά και κοστολογούνται στο έγγραφο τροποποίησης του τεχνικού δελτίου του έργου, σε ορθή επανάληψη.

Ως εκ τούτου, ζητήθηκε η συμπλήρωση του φακέλου της υπόθεσης, με πρόσφορα στοιχεία από τα οποία να προκύπτει, κατά τρόπο ελεγκτικά επαληθεύσιμο, ο καθορισμός της προϋπολογιζόμενης δαπάνης ανά τιμή μονάδας αυτών (π.χ. συγκριτικά στοιχεία από προηγούμενους όμοιους διαγωνισμούς άλλων φορέων, έρευνα αγοράς, τυχόν υποβληθείσες ενδεικτικές προσφορές Οικονομικών φορέων δραστηριοποιούμενων στο αντικείμενο της σύμβασης).

Σε συμμόρφωση με την ως άνω πράξη υποβλήθηκε ενώπιον του Κλιμακίου έγγραφο συνταχθέν από Μηχανολόγο Μηχανικό ΠΕ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της σύμβασης, τα επιμέρους κόστη (χωρίς ΦΠΑ) για κάθε έργο που θα υλοποιηθεί στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, είναι τα εξής:
> Για τη βελτίωση του αναβατήρα «Αχιλλέας», 7.700.000 ευρώ
> Για τη βελτίωση του αναβατήρα «Στύγα», 8.000.000 ευρώ
> Για τις μελέτες, εργασίες και λοιπό εξοπλισμό αναβατήρων, 1.000.000 ευρώ
> Για τα βοηθητικά συστήματα – συμπληρωματικές παρεμβάσεις, 500.000 ευρώ
> Για το Σύστημα Ηλεκτρονικής Εκδοσης Εισιτηρίων, 300.000 ευρώ
> Για την προμήθεια εξοπλισμού και εγκατάσταση – εργασίες συντήρησης για την αναβάθμιση του πέτρινου κτηρίου στη «Βαθειά Λάκκα», 500.000 ευρώ και
> Για συμπληρωματικές εργασίες ελαφράς διαμόρφωσης γεωμετρικών χαρακτηριστικών πιστών, 250.000 ευρώ.

Η ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Στο έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφέρεται. μεταξύ άλλων, ότι η Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων ΑΕ ΟΤΑ, αναζήτησαν και συνέλεξαν οικονομικές προσφορές από οικονομικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στο αντικείμενο της σύμβασης. Επειτα έγινε επαλήθευση των στοιχείων των οικονομικών προσφορών με συγκριτικά στοιχεία, όπου αυτό ήταν δυνατόν, τα οποία προέκυψαν από προηγούμενους διαγωνισμούς άλλων φορέων.

Τονίζεται, ωστόσο, ότι στη διεθνή αγορά του εξοπλισμού χιονοδρομικών κέντρων εξαιτίας της πολύ μικρής αγοράς, επικρατούν λίγοι κατασκευαστικοί οίκοι και για αυτόν τον λόγο δεν κατέστη δυνατό να συλλεχθούν περισσότερες προσφορές.

ΥΠΟΔΟΜΕΣ 12ΜΗΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Η δεύτερη φάση ανάπτυξης του Χιονοδρομικού Κέντρου, που σύμφωνα με το αποκλειστικό ρεπορτάζ της «Π» πήρε τον χαρακτηρισμό ως έργο στρατηγικής σημασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Μεγάλων Εργων, έρχεται να συμπληρώσει τις υποδομές και επιπλέον, να προσδώσει στο κέντρο χαρακτηριστικά 12μηνης λειτουργίας, μοναδικά σε όλη την Ελλάδα.

Το σχέδιο προβλέπει βελτιώσεις των υπαρχόντων αναβατήρων, αντικατάσταση του παλιού αναβατήρα «Ερμής», εγκατάσταση νέου εναέριου αναβατήρα «Αρτεμις 2», ανανέωση των οχημάτων που παραμένουν τα ίδια από το 1989, προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τεχνητού χιονιού για να λειτουργούν οι πίστες και σε περιόδους που δεν υπάρχει φυσική χιονοκάλυψη, κατασκευή κτιρίων υποδοχής και εξυπηρέτησης κοινού, εγκατάσταση συστημάτων αντιμετώπισης χιονοστοιβάδων, εγκατάσταση συστήματος νυχτερινού φωτισμού πιστών για άλλες δραστηριότητες πλην χιονοδρομίας (π.χ. mountain bike, κ.ά.) γραμμή για τουριστικό τρενάκι, κ.ά.

Ουσιαστικά, με αυτά τα έργα, το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων θα αποκτήσει μια νέα διάσταση 12μηνης λειτουργίας, που θα το κατατάσσει στις εγκαταστάσεις υψηλής ποιότητας, μοναδικό σε όλη την Ελλάδα και εφάμιλλο με άλλα ευρωπαϊκά κέντρα ποιότητας.

Το επόμενο βήμα θα γίνει από την Περιφέρεια με την προκήρυξη μελέτης, που θα προσδιορίσει το κατάλληλο σχήμα χρηματοδότησης και υλοποίησης του αναπτυξιακού σχεδίου, το οποίο εκτιμάται γύρω στα 40-50 εκατ. ευρώ.

Θ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ: «Μάιο ξεκινούν και πρέπει να ολοκληρωθούν μέσα στο 2023»

Ο δήμαρχος Καλαβρύτων και πρόεδρος του Χιονοδρομικού Κέντρου, Θανάσης Παπαδόπουλος, εξέφρασε μεγάλη ικανοποίηση για την έγκριση της σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. «Ολα πήγαν καλά και το ΧΚΚ με νέες υποδομές, θα μπορεί να προσφέρει πολύ καλύτερη εξυπηρέτηση στο κοινό», δήλωσε στην «Π».

Παράλληλα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα έργα θα ξεκινήσουν από τον Μάιο με τους αναβατήρες και γενικά με ό,τι αφορά στην υποστήριξη των χιονοδρόμων για να είναι λειτουργικό τον προσεχή χειμώνα.

Φυσικά, ο κ. Παπαδόπουλος χαιρέτισε και την απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Μεγάλων Εργων, για τον χαρακτηρισμό του Χιονοδρομικού Κέντρου ως έργου στρατηγικής σημασίας. Με αυτό τον τρόπο, είπε, θα προχωρήσει το δεύτερο και πιο μεγάλο σχέδιο αναβάθμισης για να μετατραπεί σε προορισμό 12μηνης λειτουργίας και το πιο σύγχρονο σε όλη την Ελλάδα.

Ο κ. Παπαδόπουλος τόνισε στην «Π» ότι μέχρι σήμερα, όλοι έχουν βάλει πλάτη για να στηρίξουν το ΧΚΚ. Αναφέρθηκε στους νυν και πρώην περιφερειάρχες Νεκτάριο Φαρμάκη και Απόστολο Κατσιφάρα, στον γενικό γραμματέα συντονισμού του κυβερνητικού έργου, Αθανάσιο Κοντογιώργη με καταγωγή από τα Καλάβρυτα, στον πρώην υπουργό Αθλητισμού Ανδρέα Φούρα και έφτασε μέχρι τον αείμνηστο Πάνο Πόλκα, που ως δήμαρχος Καλαβρύτων και «μέντορας» της Αυτοδιοίκησης οραματίστηκε και ίδρυσε το 1989 το ΧΚΚ ως δημοτική επιχείρηση.

Ο δήμαρχος πρόσθεσε ακόμα ότι ο ίδιος ως πρόεδρος της δημοτικής επιχείρησης, αντιμετωπίζει με μεγάλη αίσθηση ευθύνης την εύρυθμη λειτουργία του ΧΚΚ, με τον δήμο να παρέχει βοήθεια όποτε χρειάζεται. Μάλιστα, επισήμανε και τη συμβολή του υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορίδη, ο οποίος με τροπολογία που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή, έδωσε την δυνατότητα στους ΟΤΑ που διατηρούν Χιονοδρομικά Κέντρα ως δημοτικές επιχειρήσεις, να καλύπτουν έκτακτες οικονομικές ανάγκες, κάτι που δεν προβλεπόταν μέχρι σήμερα.

 

Ακολουθήστε το pelop.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλα τα νέα και τις ειδήσεις

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments