Η «Πελοπόννησος» και η κοινωνία

Η «Πελοπόννησος» κλείνει, σήμερα, 138 χρόνια ζωής, έχοντας θέσει βάσεις προσαρμογής της στη νέα εποχή, σε έντυπο, ερτζιανό και ψηφιακό πεδίο Ενημέρωσης. Το πεδίο αυτό διαμορφώνεται από την τεχνολογική επανάσταση και τις νέες τάσεις του κοινού.

Ισχύς του Ομίλου ΜΜΕ το ανθρώπινο δυναμικό του, ο στρατηγικός σχεδιασμός, η μελέτη των σημείων των καιρών. Στοιχεία, που συναντούν την παράδοση και την αμφιμονοσήμαντη σχέση με την κοινωνία.

Η κοινωνική δυναμική είναι αυτή που κάνει τον Τύπο αυτάρκη. Και η αυτάρκεια είναι αυτή, που του επιτρέπει να εκτελεί την αποστολή του. Δημιουργεί ούριο άνεμο για τη δημοκρατία, τις ανάγκες και τις προοπτικές του πολίτη της περιφέρειας.