Ο καύσωνας κλείνει τα σχολεία στην Αιγιάλεια

Δείτε ποια και για πόσο

καύσωνας

Ο επικείμενος καύσωνας βάζει λουκέτο στα σχολεία του Αιγίου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ένωσης Γονέων Αιγιαλείας, τα δημοτικά σχολεία και νηπιαγωγεία της ευρύτερης περιοχής Αιγιάλειας, θα παραμείνουν κλειστά από αύριο και για δύο ημέρες, λόγω του καύσωνα και των υψηλών θερμοκρασιών που αναμένονται τις επόμενες ημέρες.

Η απόφαση του Δημάρχου

Σε απόφασή του ο Δήμαρχος Αιγιαλείας Δημήτρης Καλογερόπουλος αναφέρει χαρακτηριστικά:  Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν.3852/2010(Α΄87) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν.»

2.Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ για τον επερχόμενο καύσωνα κατά το χρονικό διάστημα από 12 έως 13 Ιουνίου 2024 και τις επικρατούσες δυσμενείς συνθήκες.

3. Την ανάγκη εφαρμογής μέτρων πρόληψης των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Φ1/64708/ΓΔ4 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας.»

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Α. Την αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία & Δημοτικά Σχολεία) καθώς και των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης (Κ.Δ.ΑΠ.) του Δήμου Αιγιαλείας από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024 έως και την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024 λόγω επικράτησης πολύ υψηλών θερμο- κρασιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και με στόχο την προφύλαξη των μαθητών από την έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες.

Β. Η παρούσα να δημοσιευθεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου και να κοινοποιηθεί με κάθε πρόσφορο μέσο στους διευθυντές των Σχολικών Μονάδων.

Ο Δήμαρχος Αιγιαλείας

Δημήτριος Καλογερόπουλος”

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News

pelop Google news bing news pelop whatsapp Pelop