Οι συγχωνεύσεις

Ο Μίλτος Ζαμπάρας είναι βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας – τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ.

Η κυβέρνηση, ήδη από το 2020, μεθοδεύει τις συγχωνεύσεις των Δημοτικών Επιχειρήσεων Υδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) συμβάλλοντας -εν καιρώ μάλιστα ενεργειακής κρίσης- στην αποδυνάμωση και όξυνση των προβλημάτων τους, με επαπειλούμενη την ιδιωτικοποίηση των λειτουργιών τους, μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ΝΔ, για πολλοστή φορά, έχει στραμμένο το βλέμμα στα κέρδη των παρόχων Υπηρεσιών Υδρευσης κι όχι στην εξυπηρέτηση των τοπικών κοινωνιών. Οι ΔΕΥΑ ασκούν δραστηριότητα κοινής ωφελείας και δεν πρέπει να αφαιρεθεί το απολύτως ζωτικής σημασίας δικαίωμα πρόσβασης των πολιτών στο δημόσιο, υψηλής ποιότητας και χαμηλής τιμής αγαθό του νερού.

Με άρθρο, προστέθηκε η δυνατότητα της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων να προτείνει στους υπουργούς Περιβάλλοντος – Ενέργειας και Εσωτερικών, έως το τέλος του 2024, Σχέδιο Συγχώνευσης Παρόχων, στο όνομα βελτιστοποίησης της βιωσιμότητάς τους και ενίσχυσης της διαχειριστικής τους ικανότητας. Οι υπουργοί, με κοινή τους απόφαση, θεσπίζουν κριτήρια αξιολόγησης, καθώς και ελάχιστα επίπεδα πλήρωσής τους για τη πιστοποίηση της επάρκειάς τους, ως εξής: α) απαραίτητη διοικητική, διαχειριστική επιχειρησιακή, τεχνική επάρκεια σύμφωνα με διεθνείς καλές πρακτικές β) χρηματοοοικονομική βιωσιμότητα. Επιπλέον, τέθηκαν ειδικότερα κριτήρια όπως: η ύπαρξη οργανογράμματος, η καταγραφή διαδικασιών λειτουργίας, η επαρκής στελέχωση, η ικανότητα διαρκούς εξυπηρέτησης των πελατών, η ικανότητα αντιμετώπισης τεχνικών ζητημάτων για ορθό σχεδιασμό, διαχείριση και λειτουργία του υδροδοτικού συστήματος και η διασφάλιση της ποιότητας του πόσιμου νερού.

Ο σχεδιασμός της ΝΔ, τώρα, αναμένεται με τις συγχωνεύσεις των ΔΕΥΑ και την απώλεια των Διοικήσεων και των περιουσιακών στοιχείων τους από τους δήμους. Οι δυσμενείς για την ευρεία κοινωνία συνέπειες των μέχρι στιγμής, δήθεν, άλλων, μεταρρυθμιστικών κυβερνητικών αποφάσεων, δεν αφήνουν περιθώρια δεύτερης σκέψης ως προς τους στόχους που έχουν τεθεί για τις επικείμενες συγχωνεύσεις.

Ακόμη, υφίσταται πρόταση μεταρρύθμισης της Δημόσιας Πολιτικής Υδρευσης και Αποχέτευσης από την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδας, την οποία το επιτελείο της ΝΔ θα μπορούσε να λάβει υπόψη προκειμένου να υπάρξει μία βιώσιμη, αποδοτική και προς όφελος των πολιτών, που εμπλέκει τις 125 ΔΕΥΑ των 147 δήμων της χώρας. Η εν λόγω πρόταση ενσωματώνει τα προβλεπόμενα στις μελέτες του 2020 και 2022 που εκπονήθηκαν από τη D.G. Regio, σχετικά με την αποτελεσματική διαχείριση των έργων του τομέα συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων αλλά και τις ΔΕΥΑ.

Με δεδομένα τα ανωτέρω, την κρισιμότητα των όρων πρόσβασης των πολιτών στο αγαθό του νερού, το ότι οι αποφάσεις για την κοινωνία πρέπει να λαμβάνονται με συμμετοχή της ίδιας της κοινωνίας αλλά και των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων, δήμων, δημοτικών επιχειρήσεων κ.ά. και σε συνδυασμό με τη σημασία πληροφόρησης για τους επικείμενους κυβερνητικούς σχεδιασμούς ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

1. Εχουν παραλάβει το προτεινόμενο σχέδιο συγχώνευσης παρόχων υπηρεσιών ύδατος από την Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και σε αυτήν την περίπτωση τι προβλέπει;

2. Σκοπεύουν να προβούν στη συνένωση ΔΕΥΑ σε επίπεδο Περιφέρειας, Περιφερειακής Ενότητας ή Νομού;

3. Εκτός από τις οικονομικές και γεωγραφικές παραμέτρους, πως ενσωμάτωσαν τα υπόλοιπα κριτήρια (πληθυσμιακά, περιβαλλοντικά, κοινωνικά κ.ά.) προκειμένου για τη λήψη απόφασης ως προς τον τρόπο αναδιοργάνωσης των ΔΕΥΑ;

4. Εχουν λάβει υπόψη την πρόταση μεταρρύθμισης από την ΚΕΔΕ;