Παλιά μεγαλεία στις ράγες

Η «Π» φιλοξενεί σήμερα δηλώσεις του μεταβατικού προέδρου του ΟΣΕ Γιάννου Γραμματίδη, ο οποίος αποκαλύπτει το όραμά του για την  επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου Πελοποννήσου, ένα μεγαλεπήβολο σχέδιο το οποίο θα εκτοξεύσει και τουριστικά και αναπτυξιακά τον Μοριά,  αναβιώνοντας παλαιά μεγαλεία.

Σε αντίθεση, πάντως, με όλα όσα θα διαβάσετε στις επόμενες σελίδες, ο κ. Γραμματίδης ήταν αρκετά ευσύνοπτος έως προσεχτικός σε ό,τι αφορά τα του τρένου της Πάτρας.

Προφανώς είναι πολλές οι παράμετροι που θα πρέπει να συνυπολογιστούν στις συζητήσεις, οι οποίες είναι ήδη σε εξέλιξη και ειδικά μετά την αλλαγή που υπήρξε στη θέση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών. Ιδωμεν…