Πάτρα: Με ποια διαδικασία προσφέρεται περίθαλψη στη Δομή Αστέγων ΦΩΤΟ

Δεκάδες συμπολίτες έχουν βρει θαλπωρή στις υπηρεσίες αστέγων του Δήμου Πατρέων, οι οποίες για μία ακόμη χειμερινή περίοδο προετοιμάζονται πυρετωδώς για να περιθάλψουν όσο το δυνατό περισσότερους αναξιοπαθούντες.

Πάτρα: Με ποια διαδικασία προσφέρεται περίθαλψη στη Δομή Αστέγων ΦΩΤΟ

Η περίπτωση της άστεγης γυναίκας που είχε προκαλέσει το ενδιαφέρον ενοίκων γραφείων στην οδό Γούναρη προ δύο εβδομάδων, είχε δημιουργήσει έντονη συζήτηση στην πόλη σχετικά με το πως λειτουργούν οι δομές φιλοξενίας αστέγων του Δήμου Πατρέων. Η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται πως έχει αιτηθεί στην υπηρεσία να λάβει φροντίδα, αλλά υπήρχε δυσκολία για να ξεπεραστούν γραφειοκρατικά εμπόδια.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται από το Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο του Δήμου Πατρέων αποτελούν επαρκή λύση για τους αναξιοπαθούντες συμπολίτες, καθώς μπορούν να λαμβάνουν πρόνοια υψηλού επιπέδου.

Οι Δομές Αστέγων του Δήμου Πατρέων λειτουργούν και συστεγάζονται στην οδό Μπουκαούρη 100. Περιλαμβάνουν το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας και το Υπνωτήριο

Το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, πρωτοβάθμιας υγειονομικής φροντίδας, ατομικής φροντίδας και υγιεινής καθώς και  διασύνδεσης με υπηρεσίες στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Το Υπνωτήριο αποτελεί δομή άμεσης φιλοξενίας, λειτουργεί μόνο κατά την διάρκεια της νύχτας και καλύπτει επείγουσες στεγαστικές ανάγκες όσων διαβιούν στο δρόμο. Επίσης εκτός την διανυκτέρευση παρέχει υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης, ατομικής φροντίδας και υγιεινής και διασύνδεσης με υπηρεσίες μακροχρόνιας στέγασης, σίτισης, ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτική υγείας, κοινωνικής και εργασιακής επανένταξης.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δομών οι υπηρεσίες δίνονται σε άτομα που εμπίπτουν στην κατηγορία των αστέγων, έχουν οικονομική ή και κοινωνική αδυναμία ώστε να έχουν ανεξάρτητη διαβίωση, δεν έχουν εξάρτηση από ουσίες ή αλκοόλ, δεν πάσχουν από αερογενώς μεταδιδόμενο νόσημα, δεν πάσχουν από μεταδιδόμενο νόσημα που  καθιστά αδύνατη ή επισφαλή  τη συμβίωση με άλλα άτομα. Επίσης δεν πάσχουν από ψυχική διαταραχή που χρήζει αυξημένης ή ειδικής φροντίδας , είναι αυτοεξυπηρετούμενα και είναι ενήλικα ή συνοδεύονται από ενήλικο κηδεμόνα. Απαραίτητο είναι τα άτομα να διαθέτουν τα στοιχειώδη νομιμοποιητικά έγγραφα παραμονής στη χώρα και να αποδέχονται τους όρους λειτουργίας των Δομών.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή και εισαγωγή των ωφελούμενων στις Δομές είναι:

  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου που χορηγείται από την υπηρεσία,
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου νομιμοποιητικού εγγράφου,
  • Δήλωση Φορολογικού Έτους Ε1, Ε9 και εκκαθαριστικό,
  • Πιστοποιητικά ιατρικής κατάστασης (σύμφωνα με τις ιατρικές εξετάσεις που απαιτούνται και συγκεκριμένα: γνωμάτευση μη ύπαρξης αερογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων, δερματολογική γνωμάτευση μη ύπαρξης δερματολογικού μεταδιδόμενου νοσήματος, τοξικολογικός έλεγχος για τη διαπίστωση της μη χρήσης ουσιών και αλκοόλ, και ψυχιατρική εκτίμηση για την ψυχική κατάσταση του αιτούντος και την δυνατότητα συμβίωσής του με άλλα άτομα ). Σε περιπτώσεις ύπαρξης μεταδιδόμενων νοσημάτων θα πρέπει να αναγράφεται η δυνατότητα θεραπείας , η θεραπευτική αγωγή καθώς και το διάστημα αποθεραπείας.

Εφόσον ολοκληρωθούν οι ανωτέρω διαδικασίες η Επιτροπή της ΟΔΕ (Ομάδα Διοίκησης Έργου, που αποτελείται από εργαζόμενους του ΚΟΔΗΠ και εκπροσώπους της δημοτικής αρχής και της αντιπολίτευσης), ενημερώνεται και παίρνει την τελική απόφαση ένταξης ή μη του κάθε αιτούντα. Η δική του υποχρέωση σε περίπτωση θετικής εισήγησης είναι η υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού με το οποίο ενημερώνεται για τους κανόνες λειτουργίας των Δομών και δεσμεύεται για την τήρησή τους.

Σε πολύ τακτική βάση η Ομάδα Δρόμου των Δομών Αστέγων περιηγείται στην πόλη και αναζητά άτομα που διαβιούν έξω ή έχουν αναφερθεί από πολίτες.  Τους προσφέρεται φαγητό, ρόφημα, κουβέρτες και ενημερώνονται για την ύπαρξη και λειτουργία των Δομών Αστέγων και προσκαλούνται να έρθουν να κάνουν την αίτησή τους. Συχνά η αναζήτηση γίνεται πολλές φορές είτε γιατί ο άστεγος δεν εντοπίζεται στο σημείο που έχει αναφερθεί ότι συχνάζει είτε γιατί είναι αρνητικός να προσέλθει στη Δομή για φιλοξενία.

Έχει διαπιστωθεί στο χρονικό διάστημα λειτουργίας των Δομών ότι παρά την τακτική ενημέρωση και την συστηματική προσπάθεια από τους Κοινωνικούς Λειτουργούς των Δομών άστεγοι συχνά αρνούνται να προχωρήσουν την διαδικασία και να έλθουν να φιλοξενηθούν. Πρόκειται για άτομα που έχουν μάθει στον συγκεκριμένο τρόπο διαβίωσης του άστεγου και από επιλογή τον συνεχίζουν. Δεν μπορούν να ακολουθήσουν τον τρόπο λειτουργίας των Δομών ή απλά δεν θέλουν να αλλάξουν τρόπο ζωής.

Όταν γίνει γνωστή η ύπαρξη κάποιου ατόμου που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο για την σωματική του ακεραιότητα, για την διαφύλαξη της υγείας του η ύπαρξη οικογένειας με ανήλικα τέκνα που εκτίθεται σε κίνδυνο λόγω της αστεγίας τότε η διαδικασία εισαγωγής παρακάμπτεται και παρέχεται άμεση φιλοξενία με ειδικές συνθήκες. Τα άτομα που εισέρχονται με αυτή την άμεση διαδικασία φιλοξενούνται στον 3ο όροφο των Δομών και παραμένουν σε προστατευτική «καραντίνα», έως ότου ολοκληρωθεί ο ιατρικός τους έλεγχος για να μην μπει σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των υπόλοιπων ωφελούμενων που φιλοξενούνται ήδη στις Δομές.

Τέλος οι Δομές Αστέγων και συγκεκριμένα το Ανοικτό Κέντρο Ημέρας παρέχει τις υπηρεσίες του και σε έκτακτα περιστατικά όπου τα άτομα που δεν μπορούν να ενταχθούν στις Δομές ή δεν επιθυμούν μπορούν να προσέλθουν για να πλύνουν τα ρούχα τους και να κάνουν μπάνιο. Να μιλήσουν με έναν Κοινωνικό Λειτουργό ή να ζητήσουν βοήθεια για κάποιο ιατρικό θέμα που τους απασχολεί από το Νοσηλευτικό προσωπικό.

Από την αρχή της λειτουργίας των Δομών έχουν αιτηθεί 182 άτομα και έχουν φιλοξενηθεί και λάβει τις υπηρεσίες 112 άτομα.

Από τις Ομάδες Δρόμου που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν εντοπισθεί 65 άτομα από τα οποία τα 13 έχουν αρνηθεί να έρθουν στις Δομές Αστέγων.

Επικοινωνία με τις δομές αστέγων στο τηλ. 2610342995.

Ακολουθήστε το Pelop.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις και τα νέα απο την Πάτρα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις - νέα από την Πάτρα, την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο pelop.gr

Γράψτε το σχόλιό σας

Παρακολουθήστε τα σχόλια
Να ειδοποιηθώ όταν
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ


ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Αχαΐα: Έκλεψαν 1.000 κωδικούς από λογιστικό γραφείο - Εισέπρατταν παράνομα επιδόματα δικαιούχων!
Σπιράλ: «Υπάρχουν ευθύνες του Δήμου για τις πλημμύρες» - Έντονα μεν τα φυσικά φαινόμενα, αλλά η αδράνεια κόστισε πολλές ζημιές
Το Φωτεινό Αστέρι πρόσφερε είδη προσωπικής υγιεινής και τρόφιμα στους πυρόπληκτους της Ηλείας
Πάτρα - Κακοκαιρία: Που θα απευθύνονται οι πληγέντες επιχειρηματίες για την καταγραφή των ζημιών