Πάτρα: Ο Δήμος καλεί τους μουσικούς της Μπάντας παρά τις αγωγές

Το αξιοσημείωτο είναι ότι στους συνολικά 31 αποδέκτες, περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου, με αίτημα την προσωρινή τους τοποθέτηση στη δημοτική μουσική.

Δήμος

Νέο επεισόδιο στο «σίριαλ» Δήμου και μουσικών της Μπάντας: Χθες, ο Πολιτιστικός Οργανισμός τους απέστειλε πρόσκληση υποβολής προσφοράς για παροχή υπηρεσίας, για την συμμετοχή τους στις εκδηλώσεις της Μπάντας του Τμήματος της Δημοτικής Μουσικής του ΝΠΔΔ.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι στους συνολικά 31 αποδέκτες, περιλαμβάνονται και οι εργαζόμενοι οι οποίοι είχαν καταθέσει αγωγή κατά του Δήμου, με αίτημα την προσωρινή τους τοποθέτηση στη δημοτική μουσική. Όπως είχε αποκαλύψει η «Π», στη δίκη είχε σημειωθεί έντονη αντιπαράθεση μεταξύ των δύο πλευρών, όταν οι νομικοί εκπρόσωποι του Δήμου απέκρουσαν την άποψη των μουσικών και την πάγια θέση του κ. Πελετίδη ότι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, με αποτέλεσμα η αγωγή τους να απορριφθεί.

Δήμος

ΕΠΙΚΑΛΕΙΤΑΙ «ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ»

Τώρα, σύμφωνα με τις προσκλήσεις που απέστειλε στους μουσικούς και τις οποίες αποκαλύπτει η «Π», ο Δήμος τούς ξανακαλεί να αποστείλουν την οικονομική τους προσφορά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα γραφεία του Πολιτιστικού Οργανισμού, επικαλούμενος «την επιτακτική ανάγκη να προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσιών με τίτλο κτήσης για την συμμετοχή έως 27 εμπειροτεχνών μουσικών, προκειμένου ο Πολιτιστικός Οργανισμός και εν γένει ο Δήμος Πατρέων να ανταποκριθεί με επάρκεια σε όλες τις εκδηλώσεις που θα χρειαστεί να πραγματοποιήσει ή να πλαισιώσει τους διάφορους πολιτιστικούς φορείς, εκκλησίες, σχολεία, νοσοκομεία, ιδρύματα κ.λπ., το επόμενο χρονικό διάστημα».

Όπως διευκρινίζεται στην πρόσκληση, η Υπηρεσία θα γίνει με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/16. Τονίζεται μάλιστα ότι κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

Η σύμβαση θα έχει χρονική διάρκεια από την υπογραφή της έως 31/12/2022 και η συνολική δαπάνη προϋπολογίζεται έως 50.000 ευρώ.