ΠΕΔ Δ. Ελλάδας: Ψήφισμα για την άρνηση της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης(ΕΕΑΑ)Α.Ε. να ανανεώσει τη σύμβαση με το Δήμο Πάτρας, Αγρινίου και άλλους Δήμους

Τι αναφέρεται στο ψήφισμα.

ΠΕΔ

Το Δ.Σ. της Π.Ε.Δ.Δ.Ε. στην συνεδρίασή του την Τετάρτη 27 Απριλίου, κατέληξε ομόφωνα στο παρακάτω ψήφισμα, που αφορά την άρνηση της Ελληνικής Εταιρείας Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) Α.Ε. να ανανεώσει τη σύμβαση με το Δήμο Πάτρας, Αγρινίου και άλλους Δήμους :

– Καλεί την κυβέρνηση να δώσει άμεσα λύση, γιατί οποιαδήποτε διακοπή της ανακύκλωσης θα προκαλέσει πολλά προβλήματα στη γενικότερη διαχείριση των απορριμμάτων, σε όλους τους Δήμους της Περιοχής. Θα προκληθεί μια μεγάλη οπισθοδρόμηση και αναξιοπιστία του συστήματος ανακύκλωσης προς τους δημότες μας και επιπλέον θα επιβαρυνθούν με τα τέλη ταφής, πρόστιμο και το κόστος αποκομιδής, χωρίς να ευθύνονται.

– Η κυβέρνηση να εφαρμόσει τη νομοθεσία που η ίδια και οι προηγούμενες ψήφισαν και να επιβάλει ειδική φορολογία στις επιχειρήσεις παραγωγής ανακυκλώσιμων, που να καλύπτει συνολικά το κόστος ανακύκλωσης.

– Οι συμβάσεις με τις οποίες γινόταν η ανακύκλωση να συνεχιστούν, χωρίς διακοπή, συμπεριλαμβάνοντας τις αναγκαίες βελτιώσεις, ώστε να αναβαθμιστεί η ανακύκλωση.

– Η ΕΕΑΑ να συνεχίσει αδιατάρακτα τη λειτουργία του ΚΑΔΥ του Δήμου Πάτρας, ώστε να γίνεται η διαλογή των ανακυκλώσιμων συσκευασιών των Δήμων της Περιοχής μας και να διασφαλιστεί η απασχόληση των εργαζομένων στο ΚΑΔΥ.

– Άμεση συνάντηση εργασίας του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ.Σκρέκα με τον Πρόεδρο την Π.Ε.Δ. Δυτικής Ελλάδας κ.Παπαδόπουλο, τον Δήμαρχο Πάτρας κ. Πελετίδη και τον Δήμαρχο Αγρινίου κ.Παπαναστασίου – Πρόεδρο Επιτροπής Ενέργειας, Περιβάλλοντος & Διαχείρισης Απορριμμάτων στην ΚΕΔΕ.