Περιορίζονται οι οφειλέτες που θα λάβουν συντάξεις

Ο Θεόδωρος Ξούλος είναι οικονομολόγος – σύμβουλος ασφαλιστικών, εργατικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Δημοσιεύθηκε η Kοινή Yπουργική Aπόφαση, η οποία ορίζει τις προϋποθέσεις υπαγωγής στην ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ, έως 30.000 ευρώ οι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι και έως 10.000 € οι αγρότες, με βασικές προϋποθέσεις προκειμένου να κάνει αποδεκτή ή να απορρίψει την αίτηση του οφειλέτη και να ξεκινήσει η διαδικασία συνταξιοδότησής του.

Αυτές είναι:

α) να έχει συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας του ή εφόσον έχει χρόνο ασφάλισης (πραγματικό, πλασματικό, προαιρετικής ασφάλισης) τουλάχιστον 40 ετών, το 62ο έτος.

β) να έχει εξοφλήσει τις εισφορές, που αντιστοιχούν σε χρόνο ασφάλισης 20 ετών ή 6.000 ημερών ασφάλισης , ανεξάρτητα από τον πρώην φορέα απονομής της σύνταξης, και

γ) οι τραπεζικές καταθέσεις του να μην ξεπερνούν τα 12.000 € γενικά ή τα 6.000 € αν είναι οφειλέτης αποκλειστικά προς τον π. ΟΓΑ. Ειδικά για το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό καταθέσεων σε όλους τους Τραπεζικούς λογαριασμούς, που τηρούνται στο όνομά του, δηλαδή ακόμη και σε αυτούς, που είναι συνδικαιούχος.

Ετσι, περιορίζεται πολύ ο αριθμός των οφειλετών, που θα καταφέρουν να ενταχθούν στη ρύθμιση και θα λάβουν την σύνταξη τους.

Συγκεκριμένα, με την Εκθεση του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες, με 1.625.969 οφειλέτες (74,44% οφειλετών) να έχουν χρέη έως 15.000 € ο καθένας. Ενώ το 88,44% των οφειλετών (1.931.710 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 € ο καθένας. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου αφορά 95.110 οφειλέτες, που έχουν οφειλή από 50.000-100.000 €. Από αυτό και μόνο το στοιχείο προκύπτει ότι οι οφειλέτες, που αδυνατούν να πληρώσουν τις υποχρεώσεις τους είναι οι μικροί επιχειρηματίες, με την κρίση κόστους να έχει φέρει για τις επιχειρήσεις τεράστια αύξηση δαπανών, σε συνθήκες μείωσης πωλήσεων σε όρους όγκου και όχι σε όρους τζίρου. Ετσι λοιπόν, χωρίς να έχει δοθεί η δυνατότητα μιας γενναίας ρύθμισης, με μακροπρόθεσμο πλάνο, είναι σχεδόν αδύνατον να περιοριστούν οι οφειλές μικρομεσαίων, που έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορούν λάβουν την σύνταξή τους στο μέλλον, ακόμη κι αυτοί που θέλουν 1-3 έτη ακόμη.

Επίσης, το γεγονός ότι ο έλεγχος των τραπεζικών καταθέσεων εκκινεί 12 μήνες πριν από την αίτηση υπαγωγής στην ρύθμιση φέρνει, ακόμη πιο μακριά, έναν οφειλέτη από τη συνταξιοδότηση. Λόγου χάρη ένας επαγγελματίας τηρεί κοινό λογαριασμό με την σύζυγό του. Η σύζυγος απολύθηκε από την εργασία της κι έλαβε νόμιμη αποζημίωση, που ξεπερνά τις 12.000 €, που χρειάζεται ώστε να αντεπεξέλθει στη ζωή της. Για τον ΕΦΚΑ ο επαγγελματίας θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής και δεν θα του χορηγήσει σύνταξη!

Τέλος, ενώ ο νόμος έχει ψηφιστεί περί τα τέλη Δεκεμβρίου, η ΚΥΑ δημοσιεύθηκε 6 μήνες μετά. Κάτι που σημαίνει ότι αιτήσεις συνταξιοδότησης που έχουν υποβληθεί μετά την έναρξη ισχύος κι εκκρεμούν, μπορούν επίσης να υπαχθούν στις ρυθμίσεις.

Πλην, όμως, σε περίπτωση που η αίτηση συνταξιοδότησης έχει ήδη απορριφθεί, λόγω οφειλών, απαιτείται επανυποβολή της, με αποτέλεσμα να χαθούν οποιεσδήποτε διεκδικήσεις αναδρομικών.