Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 2,6 εκ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

Εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΔΕ, Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 2,6 εκ. ευρώ

Προγραμματική

Την επιτυχία της Περιφερειακής Αρχής, μέσα από συστηματική δουλειά, επιμονή και στρατηγική, να φέρει νέους πόρους, επεσήμανε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας και Καινοτομίας, Φωκίων Ζαΐμης, κατά τη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, εκφράζοντας, παράλληλα, την ικανοποίησή του.

Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε από την οικονομική επιτροπή της ΠΔΕ, Προγραμματική σύμβαση της Περιφέρειας με το Υπουργείο Εσωτερικών, ύψους 2,6 εκ. ευρώ για το έργο «Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση στην Κεντρική και Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση –Πιλοτική Εφαρμογή στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας».

«Είναι εύκολο να δρομολογείς μελέτες και έργα στα δικά σου προϋπολογισμένα χρήματα αλλά είναι εξαιρετικά δύσκολο να φέρνεις νέους πόρους αποκλειστικά στην Περιφέρειά σου, που ταυτόχρονα διεκδικούσαν άλλες 12 Περιφέρειες. Αυτό επιδιώκουμε και είμαστε στον σωστό δρόμο μετά από χρονοβόρες και σκληρές διαπραγματεύσεις με τα κεντρικά Υπουργεία. Η προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Εσωτερικών για ποσό 2,6 εκ ευρώ για το πιλοτικό έργο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 4.0 και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης είναι η ικανοποίηση μιας πολύμηνης προσπάθειας . Το έργο αποσκοπεί στην ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου της Περιφέρειας ως προς την ένταξη της καινοτομίας στην λειτουργία της ώστε να μπορέσει με τη σειρά της να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους πολίτες σε περιφερειακό επίπεδο να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται λόγω του ψηφιακού μετασχηματισμού», ανέφερε ο κ. Ζαΐμης.

Να αναφερθεί, τέλος, ότι η επιχειρησιακή ενσωμάτωση του GOVTECH στην λειτουργία της Περιφέρειας έχει ήδη ξεκινήσει και πολύ πιθανό στη ΠΔΕ να γίνει και η πρώτη εφαρμογή πανελλαδικά.