Κυριακή1 Οκτωβρίου 2023

ΝΑΤΟ

Ο Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου (αγγλικά: North Atlantic Treaty Organization‎, NATO, γαλλικά: Organisation du traité de l’Atlantique nord‎, OTAN), γνωστός και ως Βορειοατλαντική Συμμαχία, αποτελεί μία μια στρατιωτική αμυντική συμμαχία 31 χωρών της Δύσης.

Σκοπός του ΝΑΤΟ είναι πρωταρχικώς η αποτροπή ένοπλων επιθέσεων προς τα μέλη του από τρίτες χώρες, αλλά και η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των χωρών-μελών σε διάφορους τομείς (στρατιωτικό, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό, μορφωτικό), όπως και η προώθηση των γεωπολιτικών συμφερόντων.

Η συμμαχία αυτή υπογράφτηκε τον Απρίλιο του 1949 στην Ουάσινγκτον από 12 χώρες της Ευρώπης και της Bόρειας Αμερικής (Βέλγιο, Γαλλία, Δανία, Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Ισλανδία, Ιταλία, Καναδάς, Κάτω Χώρες, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Πορτογαλία).

Το 1952 προσχώρησαν στη συμμαχία η Ελλάδα και η Τουρκία και το 1955 η τότε Δυτική Γερμανία. Η προσχώρηση της τελευταίας προκάλεσε ως αντίδραση τη σύναψη του συμφώνου της Βαρσοβίας από τα κράτη της Ανατολικής Ευρώπης.

Από τη δεκαετία του 1980 και ιδιαίτερα από το 1999 και έπειτα εντάχθηκαν στη συμμαχία και άλλες χώρες της Ευρώπης. Η τελευταία διεύρυνση έγινε το 2023 και έτσι σήμερα η Βορειοατλαντική Συμμαχία (ΝΑΤΟ) αριθμεί 31 χώρες μέλη.