Πέμπτη1 Δεκεμβρίου 2022

Πάτρα

ρωσικό πυρηνικό υποβρύχιο