Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργώ ως πολίτης» για τα παιδιά ως ενεργοί πολίτες

Το πρόγραμμα «ενεργώ ως πολίτης», έχει ως στόχο να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες από το νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Εκπαιδευτικό

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ενεργώ Ως Πολίτης», που υλοποιείται από το Ίδρυμα Λαμπράκη με εταίρο το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, έχει να κάνει με τη συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνική ζωή, τη διεκδίκηση της θέσης τους στην κοινωνία στην οποία μεγαλώνουν και τη συνειδητοποίηση την αξίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Το πρόγραμμα «Ενεργώ Ως Πολίτης» ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2022 και υλοποιήθηκε, πιλοτικά, σε 50 σχολεία της Ελλάδας, ως πρόγραμμα σχολικών δραστηριοτήτων ή στο πλαίσιο ευέλικτου χρόνου, που προσφέρεται στο σχολικό πρόγραμμα, καθώς και διαθεματικά σε επιμέρους διδακτικά αντικείμενα.

«Στόχος του προγράμματος ήταν να εμπνεύσει μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων, από το νηπιαγωγείο μέχρι και τη Γ’ Λυκείου, να γίνουν ενεργοί πολίτες, αντί να μείνουν παθητικοί θεατές της ζωής» τονίστηκε σε συνέντευξη Τύπου .

Συνολικά 249 εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων και 3.764 μαθητές και μαθήτριες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης συμμετείχαν με ενθουσιασμό στην πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία περιέλαβε σχολεία διαφόρων τύπων σε 18 νομούς και 12 περιφέρειες της χώρας.

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί, έλαβαν την απαραίτητη επιμόρφωση και τις οδηγίες για τις δραστηριότητες, ανέπτυξαν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με βάση το μαθησιακό ενδιαφέρον και την ετοιμότητα των μαθητών τους , ενώ υποστηρίχθηκαν συμβουλευτικά από την επιστημονική ομάδα του προγράμματος και τους περιφερειακούς συντονιστές.

Ζωγραφική, χειροτεχνία, συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων και εικονικά μαθητικά συμβούλια ήταν ορισμένα από τα μέσα που επέλεξαν οι μαθητές για να εκφράσουν τις δικές τους αντιλήψεις για την έννοια του ενεργού πολίτη και να αποτυπώσουν τις δράσεις που ανέλαβαν στο πεδίο.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί την σχολική χρονιά 2022-2023. Το έργο «Ενεργώ Ως Πολίτης» υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Active citizens fund με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Λαμπράκη και εταίρο το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης.

Το πρόγραμμα Active citizens fund, ύψους € 13,5 εκ., χρηματοδοτείται από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν και τη Νορβηγία και είναι μέρος του χρηματοδοτικού μηχανισμού του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) περιόδου 2014 – 2021, γνωστού ως EEA Grants.

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ενδυνάμωση και την ενίσχυση της βιωσιμότητας της κοινωνίας των πολιτών και στην ανάδειξη του ρόλου της στην προαγωγή των δημοκρατικών διαδικασιών, στην ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών στα κοινά και στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του προγράμματος Active citizens fund για την Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυμα Μποδοσάκη και το SolidarityNow.